Alapképzések (BA)

Visszalépés

 


Közösségszervezés BA

A szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.

A végzettek továbbléphetnek az Andragógia mesterszakra és a Kulturális mediáció mesterszakra.

További információ a szakról


Pedagógia BA

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan tudnak közreműködni a közoktatás és a pedagógiai szolgáltatások rendszerének szakszerű működtetésében. A gyorsan változó és átalakuló nevelési és oktatási rendszer, a növekvő intézményi önállóság és a szakmai, pedagógiai felelősség feltételei között, a neveléstudomány és alkalmazása terén felhalmozódott műveltséganyag ismeretében a társadalom pedagógiai folyamatait és intézményeit képesek szakszerűen átlátni és bennük - szakmai vezetés mellett - közreműködni.

A végzettek továbbléphetnek a Neveléstudományi mesterszakra.

További információ a szakról


Pedagógia minor

 

A végzettek továbbléphetnek a Neveléstudományi mesterszakra.

További információ a szakról

 


Andragógia BA

Az Andragógia BA szak utolsó évfolyama 2016 szeptemberében indult.

Akit érdekel a közösségfejlesztés, rendezvényszervezés és felnőttképzés világa, annak a 2017 szeptemberétől induló új Közösségszervezés BA szakunkat javasoljuk. Lásd feljebb!

A képzés célja olyan andragógusok képzése, akik a neveléstudományi, a pszichológiai, a jogi, a közgazdasági és a szociológiai tudásuk, valamint az állami, önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetekről és intézményekről, a munkaerőpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján - szakirányú felkészültségüknek megfelelően - képesek a közművelődés, a közgyűjtemény területén, településeken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására, és a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére.

A végzettek továbbléphetnek az Andragógia mesterszakra és a Kulturális mediáció mesterszakra.

További információ a szakról