Didaktika tanszéki csoport

VisszalépésA tanszéki csoport feladata az iskola és a tanítás, a tanári munka elméleti és gyakorlati kérdéseinek oktatása és kutatása. Az egység oktatóinak tantárgyai és kutatási tevékenységei is e témákhoz kapcsolódnak. Feladatunknak nemcsak azt tartjuk, hogy a tanárszakosokat felkészítsük iskolai munkájukra; törekszünk arra, hogy a nem tanár szakosok szemléletét is formáljuk, fejlesszük szociális intelligenciájukat, társas és önmegjelenítő képességeiket.


A TANSZÉKI CSOPORT OKTATÓIChrappán Magdolna PhD., főiskolai docens

Fő kutatási területe a tantervelmélet, ezen belül a tantervi integráció kérdései, valamint a pedagógiai rendszerek (elsősorban közoktatás és tanárképzés) elemzése. Az elmúlt években tapasztalatot szerzett a felsőoktatási akkreditáció, szervezeti működés terén is. Több nagy volumenű EU-s pályázat szakmai vezetője.


Buda András PhD., egyetemi adjunktus

A neveléstudományon belül szakterülete a didaktika, ezen belül kiemelt érdeklődési, kutatási területe az információs és kommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő felhasználása. Tanár és pedagógia szakos hallgatókat oktat, különböző továbbképzési programokat (pl. konfliktuskezelés, interaktív tábla alkalmazás) vezet.Oktatott tantárgyai szorosan kapcsolódnak a tanítás gyakorlatához, kiemelten a korszerű oktatási módszerekhez.


Bacskai Katinka PhD., egyetemi tanársegéd

Fő kutatási területe az iskolai eredményesség-vizsgálatok, kiemelten foglalkozik a hátrányos helyzetű diákokat tanító tanárok munkájával, valamint az oktatás különböző szektorainak összehasonlításával.


Ceglédi Tímea Szűcs Tímea PhD., egyetemi tanársegéd

 


Szűcs Tímea PhD., egyetemi tanársegéd

15 éves középiskolai tanári munka után került a Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézetébe, ahol tanársegédként tanári és pedagógia szakos hallgatókat oktat. A doktori disszertációján dolgozik, amelynek témája: Az alapfokú művészeti iskolák működése és társadalmi környezete. Tagja a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének (HERA), és alapítója azon belül a Zenepedagógia Kutatások Szakosztályának. Főállású munkája mellett a hajdúszoboszlói Filiae Solaris Karnagy kórusa.


 

KUTATÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ MUNKATÁRS

 

Szabó László Tamás D.Sc., habil., professor emeritus

Az MTA doktora, oktatáskutató. 1994-óta a Debreceni Egyetem oktatója, 2002-óta egyetemi tanár, 2004-től a Pedagógia Tanszék, majd 2007-től 2010-ig a Neveléstudományok Intézetének igazgatója. Fő kutatási területei: összehasonlító tanár- és tanárképzés; iskolai életvilágok hermeneutikája; didaktika és tantervelmélet, ezen belül a tantervi integráció kérdései;  a pedagógiai rendszerek (elsősorban közoktatás és tanárképzés) elemzése. Az elmúlt években tapasztalatot szerzett a felsőoktatási akkreditáció, szervezeti működés terén is. Több nagy volumenű EU-s pályázat szakmai vezetője.