Dr. Polónyi István

Prof. Dr. Polónyi István

     Szakmai önéletrajz

      Publikációk

 

Személyi adatok

 

 

Polónyi István

Levelezési cím

Debrecen Egyetem tér 1.

Telefonszám

+36-52-512-900/22233

E-mail címek

polonyiistvandr@gmail.com

Honlapcím

https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=3361

Állampolgárság

Magyar

Nem, családi állapot

Nős, egy gyermek (Györgyi 1981)

Született

1953

Munkahely, beosztás

 

1986-1988

1988-1994

1988 - 1989

1989 - 1993

1993 - 1994

1993 - 1996

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1998

1995 – 2007

 

1999--2000 

2000—

2000 – 2014

2000 -2014

2014 –

 

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Munka-, és Oktatásgazdasági Tanszék

tudományos munkatárs

Művelődési és Közoktatási Minisztérium

Társadalomtudományi és Kutatás-szervezési Főosztály főmunkatárs

Felsőoktatási és Kutatási Főosztály, főosztályvezető-helyettes

Pénzügyi és Fejlesztési Főosztály főosztályvezető

Szolnoki Kereskedelmi és Gazdasági Főiskola,

részfoglalkozású főiskolai docens

főiskolai docens,

főiskolai tanár, tanszékvezető, főigazgató-helyettes

Művelődési és Közoktatási Minisztérium Költségvetési Főosztály főosztályvezető

 (megszűnéséig) Oktatáskutató Intézet (2004-től Felsőoktatási Kutató Intézet)

részfoglalkozású vezető kutató (főmunkatárs, ill. 2002-től tudományos tanácsadó).

2005-től az oktatáspolitikai kutatócsoport vezetője

KLTE Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézete - egyetemi docens

Debreceni Egyetem – egyetemi tanár

Közgazdaságtudományi Kar – egyetemi tanár, Menedzsment és Marketing Tanszék

tanszékvezető (2000-2008 tudományos dékán-helyettes, a doktori tanács elnöke)

Közgazdaságtudományi Doktori Iskola (alapító) törzstag – védettek száma 4,5

Bölcsésztudományi Kar, Neveléstudományok Intézete Pedagógiai Tanszék –

egyetemi tanár

 

Végzettségek

 

1977

okl. gépészmérnök BME (Közlekedésmérnöki Kar)

1977

okl. gépészmérnök-tanár BME (Közlekedésmérnöki Kar)

1983

okl. gépipari gazdasági mérnök BME (Gépészmérnöki Kar)

1986

környezetvédelmi szakmérnök BME Vegyészmérnöki Kar

Tudományos fokozatok, címek, minősítések

 

1984

Dr. univ. – (oktatás és munkagazdaságtan) - MKKE

1994

Közgazdaságtudományok kandidátusa – MTA TMB

1998

Habilitált doktor (közgazdaságtan) - PATE

Nyelvtudás, nyelvvizsgák

német közép, angol alap

Számítógép-felhasználói készségek

Microsoft Office

Részvétel doktori képzésben

 

2015--

A Humán Tudományok Doktori Iskola törzstagja

2000 – 2014

Közgazdaságtudományi Doktori Iskola (alapító) törzstag – védettek száma 4,5

2011

A PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola témakiírója

2000-

Oktató a Neveléstudományi Doktori Programban (Oktatás-gazdaságtani főkollégium)

Közreműködés tudományos fokozat, cím megszerzésében

20 doktori (PhD) eljárásban, 10 habilitációs eljárásban

 

Kutatások témavezetője, résztvevője

 

 

Téma

Időszak, futamidő

Adományozó,

finanszírozó

Részvétel jellege

Befogadó intézmény

Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés helye és szerepe az oktatási rendszerben 

2001-2002

OM kutatás

S302.073/99 DL-816/99

Közreműködő (Témavezető: Hrubos Ildikó

OI

A XXI. század hazai emberi erőforrásainak jellemzői

2000

OM-MTA kutatás

T-400934/99/T40

Témavezető

OI

Felnőttképzés érdekeltségi rendszere

2001-2003

OTKA (T034249)

Témavezető

DE KTK

Gazdálkodó egyetem 

2001-2003

OTKA T32342

Közreműködő (Témavezető: Hrubos Ildikó

OI

A felsőfokú képzés és a gazdaság szakemberigényének összehangolási lehetőségei

2003-2004

OFA

Témavezető

ZSKF

A felsőoktatás-politika története és történetének tanúságai

2005-2006

OTKA (T 049593)

Témavezető

Debreceni Egyetem

Munkaerő-piaci orientációjú minőségbiztosítási rendszer a felsőoktatásban

2005-2006

NKFP

Témavezető

PH-FKI

Tudástranszfer előmozdítása az Észak-Alföldi Régió versenyképességének fokozásáért innováció-orientált oktatási tudásház létrehozásával”

2006– 2009

Baross Gábor Projekt

Témavezető

DE KTK

A magyar felsőoktatás szerkezetének és a finanszírozás rendszerének átalakulása a lineáris modellre történő áttérés során 

2006-2007

OKTK

Közreműködő (Témavezető: Hrubos Ildikó)

PH-FKI

A hazai felsőoktatás gazdasági integrációja

2008-2010

OTKA

Témavezető

DE KTK

Felsőoktatási kutatás és a gazdaság. A hazai felsőoktatási innováció sajátosságai és az elmozdulás lehetőségei

2008-2010

NKTH INFOTÁRS

Témavezető

DE KTK

Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.-08/1-2009-002 projekt „Felsőoktatási intézmények és gazdasági szereplők együttműködésének elemzése”

2011

OFI

Alvállalkozó

INNOVA Nonprofit Kft

„Az emberi tőke minőségének hatása a határ menti térség társadalmi és gazdasági kohéziójára” című HU-RO 0901/264/2.2.2. projekt

2011-2012

NKTH

Témavezető

DE-KTK

TÁMOP 4.2.2.B-10/1 pályázat (Debrecen)

2011-2013

NKTH

Közreműködő (témavezető Makó Csaba)

DE

TÁMOP-6.2.5/A Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban

2013-2014

NKTH

Közreműködő (témavezető Dr. Gödémy Sándor)

DE

Társadalmi és szervezeti tényezők hatása a felsőoktatási lemorzsolódásra 

207-20

OTKA

Közreműködő (témavezető Pusztai Gabriella)

DE 

           

Tudományos közéleti tevékenység

 

 

 

Kezdete

Vége

Tagság, tisztség, megbízatás

1994

1995

Művelődési és Közoktatási Minisztérium felsőoktatási helyettes államtitkárának a felsőoktatási finanszírozási reformot kidolgozó munkabizottságának tagja

1995--

 

Educatio folyóirat szerkesztőbizottsági tag

 

 

Az MKM felsőoktatás-fejlesztési célú világbanki hitelprogram finanszírozási és gazdasági elemzéseire felkért szakértője, a hitel-megállapodást előkészítő delegáció tagja, a hitel-megállapodással összefüggő kormányzati feladatok koordinálását végző operatív bizottság tagja

1996

1998

TEMPUS Közalapítvány Ellenőrző Bizottság tagja

1997

1998

Az életen át tartó tanulás OECD magyarországi ország-tanulmányának szakértője és szerzője

2000

2014

DE Közgazdaságtudományi Kar Habilitációs Bizottság elnöke (-2008) ill. elnökhelyettese      

2002--

 

Competitio folyóirat szerkesztő bizottsági tag

2003

2005

A Felsőoktatási és tudományos tanács Finanszírozási szakbizottság tagja

2006

2007

Az Államreform Bizottság Oktatási szakértő tagja

2011-

2014

Magyar Ösztöndíj Bizottság Társadalomtudományi Szakmai Kollégium tag

2011--

 

MTA Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság - tag

2011--

 

MTA Pedagógiai Bizottság Andragógia Albizottság - tag

2011--

 

MTA Oktatásszociológiai Albizottság - tag

2014-

 

HERJ folyóirat szerkesztő bizottsági tag

2018--

 

MTA DAB Nevelés- Művelődéstudományi és Pszichológiai szakbizottság elnöke

 

 

Intézményi közéleti tevékenység

 

 

Kezdete

Vége

Tagság, tisztség

2000

2014

DE Közgazdaságtudományi Kar Habilitációs Bizottság elnöke (-2008) ill. elnökhelyettese      

2000

2014

DE KTK kari tanács tagja

2000

2008

DE Közgazdaságtudományi Doktori Tanács elnöke

2000

2010

DE Egyetemi Doktori és Habilitációs Bizottság tagja

2007

2010

DE Szenátus tagja

2007

2010

DE Szenátusa Tudományos tanácsának tagja

 

                                                   

Kitüntetések, elismerések

 

 

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

“Művelődés szolgálatáért díj"

1992

Művelődési és Közoktatási Minisztérium

“Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskereszt “

1994

Kormány

Debreceni Egyetem „Közgazdaságtudományi Kar Díszérme”

2003

Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje” 2016. aug. 22-én visszaadva

2007

Kormány

Polányi Károly díj

2015

Magyar Szociológiai Társaság

 

 

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10001983

Konferencia részvétel

 2001-2018 között 109 hazai konferencia előadás