Dr. Pusztai Gabriella

    

Prof. Dr. Pusztai Gabriella

      Szakmai önéletrajz

      Publikációk

    

Személyi adatok

 

 

Pusztai Gabriella

Levelezési cím

Debrecen Egyetem tér 1.

Telefonszám

+36-52-512-900/22660

E-mailcímek

gabriella.pusztai@ella.hu

Honlapcím

http://cherd.unideb.hu/pusztaigabriella/

Állampolgárság

Magyar

Nem, családi állapot

Nő, férjezett, három gyermek édesanyja

Született

1966

   
   

Munkahely, beosztás

 

 

2012-

Egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

 

2008-2012

Egyetemi docens, Debreceni Egyetem

 

2003-2008

Egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem

 

1999-2003

Egyetemi tanársegéd, Kossuth Lajos Tudományegyetem-Debreceni Egyetem

 

1995-1999

ösztöndíjas doktorandusz, Kossuth Lajos Tudományegyetem

 

1989-1995

középiskolai tanár, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma

 

 

 

 

Végzettségek

 

 

2003

Szociológus-szociológia tanár (Debreceni Egyetem)

 

1989

Magyar irodalom és történelem szakos középiskolai tanár (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

 

 

 

 

Tudományos fokozatok, címek, minősítések

 

 

2013

MTA doktora cím (MTA)

 

2007

Dr. habil. Minősítés (Debreceni Egyetem)

 

2002

Ph.D. fokozat (Debreceni Egyetem)

 

 

 

 

Nyelvtudás, nyelvvizsgák

Angol C2 (2007), német C2 (1999), orosz C2 (1984)

 

Számítógép-felhasználói készségek

Microsoft Office™, SPSS

 

 

 

 

Részvétel doktori képzésben

 

 

2014-

A Humán Tudományok Doktori Iskola vezetője

 

2012-

A Neveléstudományi Doktori program vezetője

 

2012-

A Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola témavezetője (1 abszolvált)

 

2011

A PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola témakiírója

 

2009-

A Humán Tudományok Doktori Iskola törzstagja

 

2003-

Témavezető a Neveléstudományi Doktori Programban (5 védett, 5 abszolvált és 5 folyamatban)

 

2003-

Oktató a Neveléstudományi Doktori Programban (Oktatásszociológia főkollégium, Kutatóintézeti szeminárium)

 

 

 

 

Közreműködés tudományos fokozat, cím megszerzésében

34 doktori (PhD) eljárásban, 9 habilitációs eljárásban 4 MTA doktori eljárásban

 

 

                                                  

 

Kutatások témavezetője, résztvevője

 

 

2017-2020

Társadalmi és szervezeti tényezők hatása a felsőoktatási lemorzsolódásra (témavezető) OTKA 123847

 

2016-2019

Vallási változás Magyarországon (szenior kutató) OTKA 119679

 

2013-2016

Institutional Effect on Student Achievement in Higher Education  DERH/885/2013 

 

2014

Középfokú intézmények eredményességét meghatározó tényezők TÁMOP-3.1.1.-11/1-2012-0001

 

2014

Felzárkóztató programok hatásvizsgálata TÁMOP-3.1.1.-11/1-2012-0001

 

2013-2015

SZAKTÁRNET – Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-alföldi régióban TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009

 

2013-2014

Szentágothai János Tapasztalt Kutatói Ösztöndíj

 

2012-2013

Teacher Education in Central Europe Research Network Visegrad Found

 

2011-2012

Higher Education for Social Cohesion EU HURO

 

2008-2011

Hallgatók kapcsolati erőforrásai az Európai Felsőoktatási Tér peremén MTA

 

2009-2010

A beiskolázás és továbbhaladási folyamatok szabályozása TÁMOP-3.1.1-7.1.2.

 

2009-2010

Határmenti oktatás elemzése TÁMOP-3.1.1-7.3.4.

 

2007-2010

A harmadfokú képzés szerepe a regionális átalakulásban, TERD OTKA

 

2006-2009

Középiskolások továbbtanulási tervei egy határmenti régióban OTKA

 

2006-2009

REVACERN: Religion and Values in Education EU FP6

 

2006-2008

New Social Risks in the European Knowlege Society- NESOR Socrates

 

2008-2009

Oktatók és doktoranduszok a doktori képzésben CHERD

 

2007-2008

A bolognai folyamat Közép-Európában OKAI

 

2003-2006

A társadalmi tőke szerepe az iskolai pályafutás alakulásában MTA

 

2002-2005

Regionális egyetem Intézményi kutatások NKFP

 

2001-2002

Roma/cigány pedagógusok az észak-alföldi és a dél-dunántúli régióban OM

 

2003-2006

Társadalmi igények a felnőttek felsőfokú továbbtanulásában OTKA

 

2003

Pályakezdő pedagógus OM

 

2003

Jelentés a pedagógusképzésről OKI

 

1999-2001

A neveléstudomány területén tudományos fokozattal rendelkezők társadalmi helyzete és szakmai pályafutása. OM/MTA

 

1999-2000

Intézményi kutatások a felsőoktatásban FKFP/MKM

 

1996-1999

A családi és az iskolai szocializáció kölcsönhatásai a felekezeti középiskolák diákjai körében OTKA

 

 

 

Tudományos szervezeti tagság, tisztség

 

 

 

2018-

MAB Bölcsészettudományi Bizottság tagja

2017-

MTA Tudományetikai Bizottság tagja

2016-

MTA Bolyai Kollégium tagja

2016-

OTDT Társadalomtudományi alelnöke

2016-

MTA II. osztály közgyűlési képviselő

2016-     

Márton Áron Kutatói program tutora

2016-

A DRHE Habilitációs Tanácsának tagja

2015-

MTA Pedagógiai Bizottság alelnök

2015-

OTDK PPAK Szakbizottság alelnöke

 

2015

OTDK PPAK Szekciójának ügyvezető elnöke

 

2015-

Humán Tudományok Doktori Iskola vezetője

 

2014-

Debreceni Egyetem osztatlan tanárképzésének szakfelelőse

 

2014-

Debreceni Egyetem Tanárképzési Kollégium tag

 

2013-

Tag, British Sociological Association Sociology of Religion Study Group

 

2011-

MTA Neveléstudományi Bizottság tagja

 

2011-

tag, European Educational Research Association

 

2011-

Chapter vezető, Hungarian Education Research Association

 

2010-2017

Magyar Szociológiai Társaság Vallásszociológiai Szakosztály elnöke

 

2010-

Magyar Pedagógiai Társaság Szakmai Kollégiumának tagja

 

2009-2013

OTKA Pedagógiai és Pszichológiai zsűri tagja

 

2009-

A Debreceni Egyetem Felsőoktatás-kutató és Fejlesztő Központjának

Vezetője

 

2007-

MTA Pedagógiai Bizottság Nevelésszociológiai Albizottság elnöke

 

2006-2009

Religions And Values, Central and Eastern European Research Network GB tagja

 

2005-

A Doktoranduszok Kiss Árpád Egyesületének elnöke

 

2004-

International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association tagja

 

2002-2013

A Fiatal Vallás- és Értékszociológusok Körének tagja

 

 

 

 

Szerkesztőbizottsági tagság

 

 

2018-

Central European Journal of Educational Research főszerkesztője

 

2017-

Adult Learning, Knowledge and Innovation szerkesztőbizottsági tag

 

2014-

Religion and Society in Central and Eastern Europe, szerkesztőbizottsági tag

 

2013-

Neveléstudomány, szerkesztőbizottsági tag

 

2012-

Annals of the University of Oradea, szerkesztőbizottsági tag

 

2011-

Hungarian Educational Research Journal, szerkesztőbizottsági tag

 

2011-

Kapocs, szerkesztőbizottsági tag

 

2011-

Mediárium, szerkesztőbizottsági tag

 

2010-

Disputationes Scientificae, szerkesztőbizottsági tag

 

2009-

Journal of Social Research & Policy, szerkesztőbizottsági tag

 

2009-

Magyar Pedagógia, szerkesztőbizottsági tag

 

 

 

 

Díjak, ösztöndíjak

 

 

2015

DE BTK Elismerő oklevél kiemelkedő munkáért és aktív közéleti tevékenységért

 

2015

Nemzeti Kiválóság Díj

 

2003

MTA Bolyai plakett

 

2002

Debreceni Akadémiai Bizottság A tudományért a régióban publikációs pályadíja

 

2000

Faludi Akadémia "Ifjúság - vallás – értékrend" című publikációs pályázat első díja

 

1998

Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság Egyéni kutatói ösztöndíja

 

1998

Debrecen Városa Tehetséges Debreceni Fiatalokért egyéni kutatói ösztöndíja

 

1996

Magyar Vidékért Alapítvány Pro Regione Doktori ösztöndíj

 

1999

Universitas Alapítvány Külföldi konferencia előadásért járó díj

 

 

Külföldi ösztöndíj, oktatás, tanulmányút

 

 

2017-2019 Jean Monnet professor: Catholic University of the Sacred Heart, Milan  

2015

Tanulmányút, Directorate General for Education and Culture, European Commission Brussels

 

2015

Tanulmányút, Department of Philosophy, Sociology, Education and Applied Psychology, University of Padova

 

2009

Tanulmányút, Catholic University in Ružomberok

 

2007

Tanulmányút, Center for Interreligious Dialogue and Conflict Prevention Sofia University

 

1999

KAAD Stipendium für Forschungsaufenthalt Humboldt-Universität zu Berlin

 

1999

ERASMUS doktori ösztöndíj: Humboldt-Universität zu Berlin

 

 

Publikációk

Magyar Tudományos Művek Tára

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10001407

 

 

Konferenciaelőadások

 

Magyar Tudományos Művek Tára

https://vm.mtmt.hu/www/index.php?AuthorID=10001407