Elméleti és történeti tanszéki csoport

Visszalépés

 


 

A TANSZÉKI CSOPORT OKTATÓI


Rébay Magdolna Phd. habil., egyetemi docens

Fő kutatási területe a leánynevelés története Magyarországon és a német nyelvű országokban, valamint a felekezeti oktatás története Magyarországon a XIX-XX. században. Foglalkozik továbbá napjaink felsőoktatási politikájával.


 


 

KUTATÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ MUNKATÁRS

 

Brezsnyánszky László PhD habil., nyugalmazott egyetemi docens

Fő kutatási területe az elméleti és történeti pedagógia. Foglalkoztatja a nevelés- és iskolaügy sorsa teoretikus és gyakorlati közelítésben. Meggyőződése, hogy a nevelés és iskolázás eszközeivel segíteni lehet egymáson, hogy ezen az úton egymást emberebbé, a világunkat emberibbé lehet tenni. A felsőoktatásnak a tudomány művelése és a diplomás szakemberek képzése révén igen jelentős a befolyása és egyben a felelőssége a köznevelés sorsát illetően.