Gyakorlatvezető mentortanár

  VisszalépésA képzés célja a programban résztvevők felkészítése a tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányítására a pedagógusképző intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner-iskolákban és külső gyakorló helyeken, valamint a pályakezdő pedagógusok munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos mentori feladatok ellátására. A képzés segítséget nyújt a mentori feladatokat ellátók számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez, és a tanári munka során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez, a mentálhigiénés szemlélet erősítéséhez is. A képzés során arra is lehetőség nyílik, hogy különféle hazai és nemzetközi együttműködési projektekbe bekapcsolódjanak az érdeklődő hallgatók, valamint csatlakozhatnak a Neveléstudományok Intézet, és a Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program keretében  folytatott legújabb kutatásokhoz, esélyt teremtve ez által a későbbiekben a tudományos tevékenységre, publikálásokra is.

A képzésben a Debreceni Egyetem, az Oktatási Hivatal, a Kormányhivatal, a különböző pedagógiai szakmai szolgáltatók kiváló, a pedagógusképzésben nagy tapasztalattal rendelkező szakemberei oktatnak.

A képzésre azoknak a kollégáknak a jelentkezését várjuk, akik pedagógus alapképzettséggel, vagy már pedagógus szakvizsgával is rendelkeznek, és a tanárképzés gyakorlati félévében, illetve saját tantestületükben mentori vagy vezetőtanári feladatokat látnak el, vagy ezekre kívánnak felkészülni.

A képzéssel kapcsolatos ügyekben Veressné dr. Gönczi Ibolya képzésfelelős, illetve Szigeti Fruzsina oktatásszervező  kereshető.

 

A gyakorlatvezető mentortanár:

 1. A képzés maximális létszáma lehet 40 fő, (volt már erre példa, jelenleg is 38 hallgatóval indultunk, működtethető a képzés ekkora létszámmal)
 1. A kapcsolattartó: Zolnai Erika (zolnai.erika@arts.unideb.hu )

 

A Neptun adatokhoz:

 

 1. A szak neve: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  Special postgraduate course preparing for pedagogical professional examination of practise-leading mentor teachers

 

 1. Végzettség: Szakvizsgázott pedagógus  
  Pedagogue with professional examination

 

 1. Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával, a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner iskolákban, és külső gyakorló helyeken, különböző köznevelési intézményekben. A képzés segítséget nyújt a gyakorlatvezető mentortanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez, illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez, a pedagógus mentális egészségének védelméhez is.
  To prepare participants to complete the tasks of a practise-leading mentor teacher, including the coordination of teacher trainees’ practical education and supporting the workplace integration of career entrants in practise schools governed by institutions of higher educations, in partner schools, in external practise locations, and in different institutions of public education. The course provides opportunity for getting acquainted with recent national and international research-data necessary to know for practise-leading mentor teachers, and also provides support for handling psychic stress generated by the teacher activities, hence for securing the mental health of pedagogues.

 

 1. Szakmai gyakorlat: nincs

 

 1. A felvétel feltételei:Tanári mesterképzési szakon (korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon)szerzett végzettség, legalább 3 éves tanítási gyakorlat
  Master degree (previously college or university degree) as a teacher; a minimum of 3 years of teaching practise

 

 1. Szakmai jogosultság: A szakvizsgát megszerzettek jogosultak a tanárjelöltek (gyakornokok) gyakorlati képzésének szervezésére, irányítására, a pedagóguskompetenciák fejlesztésére való felkészítésre.
  Taking the professional examination entitles to organize and coordinate the practical education of teacher trainees and to prepare for developing pedagogical competencies.

 

 

 

Debrecen, 2018. június 29.

 

Üdvözlettel: 

 

 

 Veressné dr. Gönczi Ibolya sk.


Képzési program

Tantervi háló

Aktuális órarend

Aktuális záróvizsga információk