Gyermekkor a vásznakon - könyvajánló

2017, október 3 - 14:24 TÁMBA RENÁTÓ - egykori neveléstudományi MA szakos, OTDK 2. helyezett, doktori hallgatónk első kötete megjelent.

TÁMBA RENÁTÓ (1987-) író, gyermekkor-kutató, volt neveléstudományi MA szakos (2013) hallgatónk, doktori értekezését 2016-ban védte meg a Debreceni Egyetemen, gyermekkor-történeti ikonográfia tudományterületen. A most kiadásra került könyve disszertációja javított változata, s az alföldi iskola festőinek gyermekábrázolásait járja körbe a gyermekszemlélet történeti kutatásának tükrében. "Támba Renátó írása rávilágít arra, hogy a képekről kiolvasható legjellemzőbb narratívák szerint a gyermek többnyire függelékként jelenik meg. Egyaránt lehet a gyámolító anya függeléke, a családi gazdaság folytonosságát szavatoló munkaerő, a paraszti életideált megtestesítő személy, a termékenység potenciális hordozója, esetleg a megújulás szimbóluma. E mű tekintélyes képanyag elemzésére vállalkozik, s fontos neveléstudományi eredményekre jut a kutatásmetodológia és az eredmények tekintetében egyaránt." (Dr. Fenyő Imre)

Gratulálunk volt hallgatónknak és sok sikert kívánunk a további kutatásaihoz.