Intézeti kiadványok

  Visszalépés            


 

PALLAS DEBRECINA SOROZAT

Az a pedagógia, amelyet a Pallas Debrecina  megjelenít, a mához szól. Korszerű segítséget kíván nyújtani mindazoknak – tanárjelölteknek, pedagógusoknak, doktori hallgatóknak és a többi érdeklődőnek -, akik a neveléstudományt magyar nyelven tanulmányozzák.

 

Az utolsó 5 kötet:

SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (szerk.): Bevezetés a tanári mesterségbe. Debrecen, 2010,

Debreceni Egyetemi Kiadó /Pallas Debrecina, 19./

VERESSNÉ GÖNCZI IBOLYA (szerk.): Drogmegelőzés. Debrecen, 2006, Egyetemi Kiadó, /Pallas Debrecina, 18./

PAPP JÁNOS (szerk.): Devianciák és ifjúság. Debrecen, 2005, Egyetemi Kiadó, /Pallas Debrecina, 17./

OROSZ GÁBOR (szerk.): Az európai középkor, reneszánsz és a 16. századi neveléstörténete. Debrecen, 2004, Egyetemi Kiadó, /Pallas Debrecina, 16./

KOZMA TAMÁS - SIKE EMESE (szerk.): Pedagógiai informatika. Debrecen, 2004, 2006, Egyetemi Kiadó, /Pallas Debrecina, 15./

A teljes sorozat kötetei

 

ACTA PAEDAGOGICA DEBRECINA SOROZAT

Acta Paedagogica Debrecina

A sorozat elődje az 1954-ben indult Acta Universitátis Debreceniensisde Ludoviko Kossuth Nominatae Tonus, mely a Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai Intézetének Közleményeit gyűjtötte össze. 1996-ban tartalmilag és formailag megújult.

 

Az utolsó 5 kötet:

BREZSNYÁNSZKY L. - FENYŐ I  (szerk.): Gyakorlógimnázium a Simonyi úton. Debrecen, 2009, KLTE Neveléstudományi Tanszék /Acta Paedagogica Debrecina, 104./

BREZSNYÁNSZKY L. - FENYŐ I  (szek.): A debreceni iskola. Debrecen, 2004, KLTE Neveléstudományi Tanszék /Acta Paedagogica Debrecina, 10.3/

KOZMA T. - PUSZTAI G.(szerk.): Roma / Cigány értelmiségiek iskolai karrierje. Debrecen, 2002, KLTE Neveléstudományi Tanszék /Acta Paedagogica Debrecina, 102./

BOJDA B. (szerk.): Intézményi kutatások a felsőoktatásban. Debrecen, 2002, KLTE Neveléstudományi Tanszék /Acta Paedagogica Debrecina, 101./

LÉNÁRD G. (szerk.): Gyökerek és gyümölcsök. Debrecen, 2002, KLTE Neveléstudományi Tanszék /Acta Paedagogica Debrecina, 100./

 

ACTA ANDRAGOGIAE ET CULTURAE SOROZAT

Acta Andragogiae et Culture

Az immár harminchat éves múltra visszatekintő sorozat kötetei elsősorban a neveléstudomány területés dolgozók és a felnőttképzést folytató intézményekben (egyetemek, főiskolák) tanulók számára készülnek, de a felnőttképzés praxisában is hasznos segítséget jelenthetnek.

 

Az elmúlt 5 év kötetei:

ERDEI GÁBOR (szerk.): Andragógia és közművelődés. Régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben. Debrecen, 2011, Debreceni Egyetem. /Acta Andragogiae et Culturae, 23./

JUHÁSZ ERIKA - CHRAPPÁN MAGDOLNA (szerk.): Tanulás és művelődés. Debrecen, 2012., Debreceni Egyetem. /Acta Andragogiae et Culturae, 24./

JUHÁSZ ERIKA - SZABÓ JÓZSEF (szerk.): Múzeumandragógia a gyakorlatban. Debrecen, 2013., Debreceni Egyetem. . /Acta Andragogiae et Culturae, 25./

JUHÁSZ ERIKA (szerk.): Közösségi művelődés – közösségi tanulás. Debrecen, 2014., Debreceni Egyetem. . /Acta Andragogiae et Culturae, 26./

 

KISS ÁRPÁD ARCHÍVUM KÖNYVSOROZAT

A Kiss Árpád Emlékkonferenciák sora és a hozzájuk kapcsolódó könysorozat 1999-ben indult azzal a céllal, hogy Kiss Árpád szellemi hagyatékát ápolja. A két évente megrendezésre kerülő konferenciák mindig egy központi problémakört járnak körül.

 

Az elmúlt évek kötetei:

BUDA ANDRÁS-KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei. X. Kiss Árpád emlékkonferencia - tartalmi összefoglalók.Debrecen, 2017. DE Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet.

BUDA ANDRÁS-KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása. A IX. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2016, DE Neveléstudományok Intézete.

BUDA ANDRÁS-KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés. A VIII. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2014, DE Neveléstudományok Intézete.

BUDA ANDRÁS-KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai. A VII. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2012, DE Neveléstudományok Intézete.

BUDA ANDRÁS-KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. A VI. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2010, DE Neveléstudományok Intézete.

A teljes sorozat kötetei:

 

TISZTELGÉSEK

Tisztelgések

Ezeket a köteteket a tiszteletadás szándéka hívta életre. A Tanítványok köszöntik így a Mestereket. A kötetek tanulmányait egy-egy tudós Mesternek dedikáljuk, de a neveléstudományok iránt érdeklődök figyelmébe is ajánljuk.

 

PUSZTAI GABRIELLA – FENYŐ IMRE – ENGLER ÁGNES (szerk.): A tanárok tanárának lenni. Tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. Debrecen, 2012. CHERD

FENYŐ IMRE - RÉBAY MAGDOLNA (szerk.): Felszántatlan területeken. Debrecen, 2010, Csokonai Könyvkiadó.

BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ - FENYŐ IMRE (szerk.): Kutatás és képzés. In honorem Orosz Gábor. Debrecen-Nyíregyháza, 2010, NYFPK.

BAJUSZ BERNADETT et al. (szerk.): Professori salutem. Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére. Db, 2009, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete.

PUSZTAI GABRIELLA – RÉBAY MAGDOLNA: Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára. Db, 2009, Csokonai Kvk.

 

INTÉZETÜNKHÖZ KÖTŐDŐ TOVÁBBI KIADVÁNYOK

CHERD KIADVÁNYOK

A Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD) alap- és alkalmazott kutatásokat folytat a felsőfokú képzés körében Magyarország, Románia és Ukrajna határmenti régióiban.

CHERD

 

RÉGIÓ ÉS OKTATÁS sorozat

Gabriella Pusztai, Adrian Hatos (szerk.): Higher Education for Regional Social Cohesion. HERJ (Hungarian Educational Research Journal) Special Issue, Hungarian Educational Research Association, 2012, Budapest.

Gabriella Pusztai, Adrian Hatos, Tímea Ceglédi (szerk.) : Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region. Educational Research in Central and Eastern Europe I. Center for Higher Education Research and Development, 2012, Debrecen.

Tamás Kozma, Krisztina Bernáth (szerk.): Higher Education in the Romania-Hungary Cross-border Cooperation Area. Partium University Press, Center for Higher Education Research and Development, 2012, Nagyvárad- Debrecen.

Zoltán Györgyi, Zoltán Nagy (szerk.): Students in a Cross-Border Region. Higher Education for Regional Social Cohesion, University of Oradea Press, 2013, Nagyvárad.

Gabriella Pusztai , Ágnes Engler (szerk.): Comparative Research on Teacher Education. Center for Higher Education Research and Development, 2014, Debrecen.

Gabriella Pusztai , Ágnes Engler (szerk.): Teacher Education Case Studies in Comparative Perspective. Center for Higher Education Research and Development, 2014, Debrecen.

 

CHERD Műhelytanulmányok

 

OKTATÁSKUTATÁS A 21. SZÁZADBAN sorozat

Kovács Klára (szerk): Értékteremtő testnevelés. Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Oktatáskutatás a 21. században 1. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, Debrecen.

Pusztai Gabriella, Márkus Zsuzsanna (szerk): Szülőföldön magyarul. Iskolák és diákok a határon túl. Oktatáskutatás a 21. században 2. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, Debrecen.

Bacskai Katinka (szerk): A felekezeti oktatás új negyedszázada. Tanulmányok Pusztai Gabriella tiszteletére. Oktatáskutatás a 21. században 3. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, Debrecen.

Vincze Tamás Alkotás és iskolateremtés. Pedagógia tanszék a Tiszántúl egyetemén. Oktatáskutatás a 21. században 5. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, Debrecen.

 

OKTATÁSKUTATÓK KÖNYVTÁRA

Engler Ágnes Felsőoktatási metszetek. CHERD, 2014. Debrecen.

Kovács Klára A sportolás hatása a felsőoktatási hallgatók eredményességére. CHERD, 2015. Debrecen.

 

FELSŐOKTATÁS & TÁRSADALOM sorozat

Pusztai Gabriella, Kovács Klára. (szerk): Ki eredményes a felsőoktatásban? Felsőoktatás & Társadalom 1. Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution, Új mandátum Könyvkiadó, 2015, Nagyvárad-Budapest.

Pusztai Gabriella, Ceglédi Tímea (szerk): Szakmai szocializáció a felsőoktatásban. A pedagógusképzés kihívásai a Kárpát-medencében. Felsőoktatás & Társadalom 2. Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution, Új mandátum Könyvkiadó, 2015, Nagyvárad-Budapest.

Gabriella Pusztai, Tímea Ceglédi (szerk): Professional Calling in Higher Education. Challenges of Teacher Education in the Carpathian Basin. Felsőoktatás & Társadalom 3. Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution, Új mandátum Könyvkiadó, 2015, Nagyvárad-Budapest.

Pusztai Gabriella, Morvai Laura (szerk): Pálya – modell. Igények és lehetőségek a pedagógus-továbbképzés változó rendszerében. Felsőoktatás & Társadalom 4. Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution, Új mandátum Könyvkiadó, 2015, Nagyvárad-Budapest.

Gabriella Pusztai, Ágnes Engler, Ibolya Revák Markóczi (szerk): Development of Teacher Calling in Higher Education. Felsőoktatás és társadalom 5. Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution, Új mandátum Könyvkiadó, 2015, Nagyvárad-Budapest.

Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika, Ceglédi Tímea (szerk): A felsőoktatás (hozzáadott) értéke. Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Felsőoktatás és társadalom 6. Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution, Új mandátum Könyvkiadó, 2015, Nagyvárad-Budapest.

 

 

 

AJÁNLJUK

PUSZTAI GABRIELLA - BOCSI VERONIKA - CEGLÉDI TÍMEA (szerk.): A felsőoktatás (hozzáadott) értéke: Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához.Nagyvárad-Budapest, Partium -PPS - Új Mandátum, 2016. 371 p. (Felsőoktatás−Társadalom; 6..) (ISBN:9789631254471)

A kiadvány online elérhetősége itt: