Szakértelmünk

  Visszalépés


A Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet a következő területeken igyekszik hasznosítani munkatársainak tudását, ajánlva Önöknek az együttműködés lehetőségét:

 • Oktatás, tudományos információátadás, tréningek tartása a következő témákban:
  • oktatásmódszertan, projektmódszer,
  • IKT alapú mérés-értékelés,
  • karriermenedzsment, pályaorientáció,
  • pályázatírás, projektmenedzsment,
  • további kompetenciafejlesztő tréningek (kommunikációs kompetenciák, prezentációs technikák, konfliktuskezelési képességek stb.).
  • rendezvényszervezés, tudománymenedzsment,

Kiemelt célcsoportok: tanárképzésben, tanártovábbképzésben, felnőttképzésben, felnőttoktatásban, felsőoktatásban oktatók és résztvevők, képzésszervezők, kulturális és közösségfejlesztési területen dolgozók, HR-területen alkalmazottak.

 • Kutatások, felmérések, vizsgálatok:
  • Kérdőíves felmérések, hatásvizsgálatok, dokumentumelemzésre épülő vagy interjúkon alapuló vizsgálatok. Kiemelt területek:
   • hallgatói pályakövetés,
   • felsőoktatási mérés-értékelés,
   • képzésekhez kapcsolódó piackutatások,
   • közvélemény-kutatások,
   • település- és térségfejlesztés,
   • közösségfejlesztés
   • szakképzés és felnőttképzés
   • akciókutatások.
  • nevelés- és művelődéstudományi tudományi témájú tudományos kutatások az oktatás minden szintjéhez és a felnőttképzéshez kötődően, elsődlegesen a következő szakmai részterületeken:
   • andragógia/felnőttképzés, kultúra, szabadidő és művelődés, nevelésszociológia, nevelésfilozófia, nevelés- és oktatástörténet, oktatás-gazdaságtan, oktatás-informatika, pedagógia.
 • Fejlesztések támogatása
  •  oktatási és művelődési intézmények/szervezetek oktatási, pedagógiai, felnőttképzési, kulturálisfejlesztéseinek, pályázati projektjeinek támogatása
   • tanácsadóként,
   • a fejlesztések aktív résztvevőiként,
   • akciókutatással.
  • oktatásinformatikai fejlesztések a Karon belül, közös kari használat céljából (esetleg egy-egy kisebb szervezeti egység számára)
   • a fejlesztések (hardver- és a szoftver) megtervezése,
   • a fejlesztések használatára való betanítás.

Az Intézet szívesen vesz rész e területeken pályázati keretek között vagy egyéb megállapodás keretében megvalósuló munkákban.

Kapcsolat: Kozmáné Sike Emese főkönyvtáros, Könyvtár és Információs Központ

 

E lap tartalma pdf formában is letölthető. Lásd a letölthető dokumentumok alatt!