Társadalompedagógiai tanszéki csoport

VisszalépésE huszonegyedik századi műhely nem előzmények nélküli. A debreceni neveléstudományi katedrát elfoglaló professzorok gondolkodásában a kezdetektől, 1917-től fogva központi szerepet töltött be a nevelés szociális dimenziója s az oktatási rendszer működési törvényszerűségei iránti érdeklődés. Ez a megközelítés a neveléstudományban ma egyre aktuálisabb, hiszen alapvető kérdés, hogy milyen összefüggést mutatnak az oktatás és a nevelés folyamata és eredményei a társadalmi környezettel és a társadalmi folyamatokkal.


A TANSZÉKI CSOPORT OKTATÓI


Pusztai Gabriella DSc, egyetemi tanár

Nevelés- és oktatásszociológiával foglalkozik, ezen belül: vallási és nemzeti kisebbségek (oktatás)szociológiája, regionális kutatások, oktatáspolitika, a társadalmi tőke hatása az iskolai pályafutásra. Két könyvet írt, négyet szerkesztett. Itthon és külföldön számos publikációja jelent meg.


Polónyi István PhD. habil., egyetemi tanár

Legfontosabb kutatási területei az oktatás-gazdaságtan és finanszírozás, az oktatás–politika, a humánerőforrás fejlesztés és gazdálkodás, a felnőtt oktatás, és az innováció-kutatás. Több mint 100 szakcikke jelent meg, félszáz könyvrészletet és húsz könyvet írt.


Veressné Gönczi Ibolya PhD habil., egyetemi docens

Fő kutatási területe a hazai gyermekvédelmi ellátórendszer működése, különösen a közoktatás és az alap ellátás kapcsolata, fejlesztése, ezen túl foglalkozik szociálpedagógiával és a közoktatás drogprevenciós, egészségnevelési feladataival. Jegyzetei, szöveggyűjteményei jelentek meg.


Engler Ágnes PhD habil., egyetemi docens

 


Kovács-Nagy Klára PhD, egyetemi adjunktus

 


Zolnai Erika, egyetemi tanársegéd

Fő kutatási területe az iskolai integráció és inklúzió kérdésköre, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek helyzete a közoktatásban. Emellett szociális szakma képzése során a szakmai szocializáció és a gyakorlat összefüggéseit, a szervezeti kultúra szerepét vizsgálja. A tanárképzésben és tanártovábbképzésekben a sajátos nevelési igénnyel kapcsolatos elméleti, és gyakorlati ismeretek oktatása mellett részt vesz az aktuális nevelésszociológiai kutatásokban.

 

KUTATÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ MUNKATÁRS

 

Kozma Tamás DSc, professor emeritus

Jelenlegi érdeklődési / kutatási / oktatási területei: oktatásügyi komparatisztika (összehasonlító pedagógia), a felsőoktatás (felnőttoktatás) és a felsőoktatás-politikák vizsgálata, különös tekintettel a közép-európai kisebbségekre (határon túli magyarok és intézményeik). A neveléstudományban / oktatáskutatásban a nevelésszociológiai megközelítéseket, valamint regionális elemzési módszereket alkalmaz.