Tudományos előadások, médiaszereplés

Visszalépés

 

 


Oktatóink videófelvételei: tudományos előadások és fontosabb médiaszereplések

 

Dr. Bacskai Katinka

A felekezeti iskolák tanulóinak iskolaválasztási motívumai és eredményessége

Előadás dr. Pusztai Gabriellával Tudomány ünnepén tartott konferencián, Evangélikus Hittudományi Egyetem. Budapest, 2015.

Dr. Brezsnyánszky László

A Nyíregyházi Főiskola kiépülésének kezdő szakasza az egységes pedagógusképzés szolgálatában

Szimpózium vezetése és előadás, Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013.

Dr. Buda András

Általános iskolai honlapok elemzése

Előadás, Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013.

 

Új környezet, új pedagógusok?

Előadás, Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013.

Dr. Buda Mariann

A gyermeki agresszió, Lehetőségek és esélyek

Előadás, Szemünk fénye a gyermek c. konferencia, Debrecen, Újkerti Közösségi Ház. 2016.

 

Máshogy látja diák és tanár a problémát

Interjú az ATV Esti Start c. programjában. 2015.

 

Kreatív klíma az iskolában. Új irány az iskolai klíma világában

Szimpózium vezetése és előadás, Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013.

Dr. Engler Ágnes

Diplomás nők munkaerő-piaci sikerességét befolyásoló tényezők és a gyerekvállalás pozitív hatásai

Előadás dr. Fényes Hajnalkával, Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013.

 

A felsőoktatásba vezető tanulói életutak. A részidős képzés hallgatóinak regionális vizsgálata

Előadás, Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013.

 

A formális és nem formális tanulás térségi vetületei

Előadás dr. Márkus Edinával a Tanuló városok - tanuló közösségek c. konferencián, Óbudai Egyetem. Budapest, 2016.

 

Apafüzettel a több gyerekért

Interjú a Debrecen tévé Esti Közelkép programjában, 2012

Dr. Erdei Gábor

LLL aktivitások vizsgálata és értékelése a felsőoktatásban - Felnőttoktatás, felnőttképzés a Debreceni Egyetemen

Előadás, Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013.

 

Valóban esély-e a „Második esély"? Egy „Második esély" projekt utánkövetésének tapasztalatai

Előadás, Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013.

Dr. Fenyő Imre

A Debreceni Egyetem önmegnyilatkozásai

Előadás, Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013

Dr. Györgyi Zoltán

Tanulás a munkáért, munka a tanulásért

Szimpózium vezetése és előadás, Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013.

Dr. Juhász Erika

A kulturális tanulás - a  tanulás új dimenziója

Előadás dr. Szabó Józseffel a Tanuló városok - tanuló közösségek c. konferencián, Óbudai Egyetem. Budapest, 2016.

Kenyeres Attila

A médiamanipuláció boszorkánykonyhája

Interjú a Zemplén tévé Mecénás c. műsorában

Dr. Kozma Tamás

A művelődés mint térformáló erő

Előadás Tanuló városok - tanuló közösségek c. konferencián, Óbudai Egyetem. Budapest, 2016.

 

Következtetések, lehetőségek, föladatok a kutatás után.

I. rész

II. rész

Előadás a A pedagóguspálya vonzásában. c. konferencián. Oktatási Hivatal. Budapest, 2015.

Dr. Márkus Edina

A formális és nem formális tanulás térségi vetületei

Előadás dr. Engler Ágnessel a Tanuló városok - tanuló közösségek c. konferencián, Óbudai Egyetem. Budapest, 2016.

 

Esettanulmányok a személyes tanulás terén

Előadás dr. Szabó Józseffel, Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013

dr. Polónyi István

A Magyar felsőoktatás helyzete Európában

Előadás a Zsákutcában: a felsőoktatás felszámolása c, konferencián. Új Köztársaságért Alapítvány és az EU S&D frakciója. Budapest, 2015.

 

A felsőoktatás-, tudomány- és innovációs politikák jogi környezete

Kerekasztal beszélgetés. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi és Politikatudományi Intézetei, a Magyar Politikatudományi Társaság Közpolitikai Szakosztálya. Budapest, 2015.

  Felsőoktatás-finanszírozási tévelygések. Jó kérdések, rossz válaszok. Előadás a Befektetés vagy kifektetés - A felsőoktatás jövője c.. konferencián. Szabadság és Reform Intézet. Budapest, 2013.
 

Iskolázottság és gazdagság

Előadás, Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013

 

Viitaest a felsőoktatás finanszírozásáról

Felsőoktatás-politikai vitaest. Oktatói Hálózat, 2012.

Dr. Pusztai Gabriella

A felekezeti iskolák tanulóinak iskolaválasztási motívumai és eredményessége

Előadás dr. Bacskai Katinkával a Tudomány ünnepén tartott konferencián. Evangélikus Hittudományi Egyetem. Budapest, 2015.

 

Felsőoktatási eredményesség mérése és magyarázata nemzetközi környezetben

Szimpózium-bevezető előadás. Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013.

Dr. Szabó József

A kulturális tanulás - a  tanulás új dimenziója

Előadás dr. Juhász Erikával a Tanuló városok - tanuló közösségek c. konferencián. Óbudai Egyetem, Budapest, 2016

 

Esettanulmányok a személyes tanulás terén

Előadás dr. Márkus Edinával, Országos Neveléstudományi Konferencia, Eger, 2013

Szűcs Tímea

Néhány csillagászati fogalommal kapcsolatos tudásszerkezet vizsgálata fenomenográfiával kombinált tudástérelmélettel

Szimpózium-előadás dr. Tóth Zoltánnal, Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013.

 

A kortárs komolyzene tanításának lehetőségei az iskolában

Szimpózium-előadás, Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013.

Zolnai Erika

Szakképzési reformok az angol közoktatásban

Szimpózium-előadás, Országos Neveléstudományi Konferencia. Eger, 2013.