Intézeti kiadványok

  Visszalépés            


 

PALLAS DEBRECINA SOROZAT

Az a pedagógia, amelyet a Pallas Debrecina  megjelenít, a mához szól. Korszerű segítséget kíván nyújtani mindazoknak – tanárjelölteknek, pedagógusoknak, doktori hallgatóknak és a többi érdeklődőnek -, akik a neveléstudományt magyar nyelven tanulmányozzák.

 

Az utolsó 5 kötet:

SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (szerk.): Bevezetés a tanári mesterségbe. Debrecen, 2010,

Debreceni Egyetemi Kiadó /Pallas Debrecina, 19./

VERESSNÉ GÖNCZI IBOLYA (szerk.): Drogmegelőzés. Debrecen, 2006, Egyetemi Kiadó, /Pallas Debrecina, 18./

PAPP JÁNOS (szerk.): Devianciák és ifjúság. Debrecen, 2005, Egyetemi Kiadó, /Pallas Debrecina, 17./

OROSZ GÁBOR (szerk.): Az európai középkor, reneszánsz és a 16. századi neveléstörténete. Debrecen, 2004, Egyetemi Kiadó, /Pallas Debrecina, 16./

KOZMA TAMÁS - SIKE EMESE (szerk.): Pedagógiai informatika. Debrecen, 2004, 2006, Egyetemi Kiadó, /Pallas Debrecina, 15./

A teljes sorozat kötetei

 

ACTA PAEDAGOGICA DEBRECINA SOROZAT

Acta Paedagogica Debrecina

A sorozat elődje az 1954-ben indult Acta Universitátis Debreceniensisde Ludoviko Kossuth Nominatae Tonus, mely a Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai Intézetének Közleményeit gyűjtötte össze. 1996-ban tartalmilag és formailag megújult.

 

Az utolsó 5 kötet:

BREZSNYÁNSZKY L. - FENYŐ I  (szerk.): Gyakorlógimnázium a Simonyi úton. Debrecen, 2009, KLTE Neveléstudományi Tanszék /Acta Paedagogica Debrecina, 104./

BREZSNYÁNSZKY L. - FENYŐ I  (szek.): A debreceni iskola. Debrecen, 2004, KLTE Neveléstudományi Tanszék /Acta Paedagogica Debrecina, 10.3/

KOZMA T. - PUSZTAI G.(szerk.): Roma / Cigány értelmiségiek iskolai karrierje. Debrecen, 2002, KLTE Neveléstudományi Tanszék /Acta Paedagogica Debrecina, 102./

BOJDA B. (szerk.): Intézményi kutatások a felsőoktatásban. Debrecen, 2002, KLTE Neveléstudományi Tanszék /Acta Paedagogica Debrecina, 101./

LÉNÁRD G. (szerk.): Gyökerek és gyümölcsök. Debrecen, 2002, KLTE Neveléstudományi Tanszék /Acta Paedagogica Debrecina, 100./

 

ACTA ANDRAGOGIAE ET CULTURAE SOROZAT

Acta Andragogiae et Culture

Az immár harminchat éves múltra visszatekintő sorozat kötetei elsősorban a neveléstudomány területés dolgozók és a felnőttképzést folytató intézményekben (egyetemek, főiskolák) tanulók számára készülnek, de a felnőttképzés praxisában is hasznos segítséget jelenthetnek.

 

Az elmúlt 5 év kötetei:

ERDEI GÁBOR (szerk.): Andragógia és közművelődés. Régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben. Debrecen, 2011, Debreceni Egyetem. /Acta Andragogiae et Culturae, 23./

JUHÁSZ ERIKA - CHRAPPÁN MAGDOLNA (szerk.): Tanulás és művelődés. Debrecen, 2012., Debreceni Egyetem. /Acta Andragogiae et Culturae, 24./

JUHÁSZ ERIKA - SZABÓ JÓZSEF (szerk.): Múzeumandragógia a gyakorlatban. Debrecen, 2013., Debreceni Egyetem. . /Acta Andragogiae et Culturae, 25./

JUHÁSZ ERIKA (szerk.): Közösségi művelődés – közösségi tanulás. Debrecen, 2014., Debreceni Egyetem. . /Acta Andragogiae et Culturae, 26./

 

KISS ÁRPÁD ARCHÍVUM KÖNYVSOROZAT

A Kiss Árpád Emlékkonferenciák sora és a hozzájuk kapcsolódó könysorozat 1999-ben indult azzal a céllal, hogy Kiss Árpád szellemi hagyatékát ápolja. A két évente megrendezésre kerülő konferenciák mindig egy központi problémakört járnak körül.

 

Az elmúlt 5 év kötetei:

BUDA ANDRÁS-KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása. A IX. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2016, DE Neveléstudományok Intézete.

BUDA ANDRÁS-KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés. A VIII. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2014, DE Neveléstudományok Intézete.

BUDA ANDRÁS-KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai. A VII. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2012, DE Neveléstudományok Intézete.

BUDA ANDRÁS-KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. A VI. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2010, DE Neveléstudományok Intézete.

A teljes sorozat kötetei:

 

TISZTELGÉSEK

Tisztelgések

Ezeket a köteteket a tiszteletadás szándéka hívta életre. A Tanítványok köszöntik így a Mestereket. A kötetetek tanulmányait egy-egy tudós Mesternek dedikáljuk, de a neveléstudományok iránt érdeklődök figyelmébe is ajánljuk.

 

PUSZTAI GABRIELLA – FENYŐ IMRE – ENGLER ÁGNES (szerk.): A tanárok tanárának lenni. Tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. Debrecen, 2012. CHERD

FENYŐ IMRE - RÉBAY MAGDOLNA (szerk.): Felszántatlan területeken. Debrecen, 2010, Csokonai Könyvkiadó.

BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ - FENYŐ IMRE (szerk.): Kutatás és képzés. In honorem Orosz Gábor. Debrecen-Nyíregyháza, 2010, NYFPK.

BAJUSZ BERNADETT et al. (szerk.): Professori salutem. Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére. Db, 2009, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete.

PUSZTAI GABRIELLA – RÉBAY MAGDOLNA: Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára. Db, 2009, Csokonai Kvk.

 

INTÉZETÜNKHÖZ KÖTŐDŐ TOVÁBBI KIADVÁNYOK

 

CHERD KIADVÁNYOK

A Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD) alap- és alkalmazott kutatásokat folytat a felsőfokú képzés körében Magyarország, Románia és Ukrajna határmenti régióiban.

CHERD

Régió és oktatás sorozat

CHERD Műhelytanulmányok

 

HERJ

A Hungarian Educational Research Journal (HERJ) a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesületének szakmai lapja. Újdonságot jelent a kezdetektől, hogy egymást személyesen szinte alig ismerő, földrajzilag egymástól messze élő kutatók, szervezők összefogásával, a kölcsönös bizalom jegyében jött létre és működik. Újdonság továbbá a  lap megjelenésében az elektronikus felületen való elérhetőség kizárólagossága. A kiadvány célja a közvetítői szerep felvállalása: a hazai nevelés- és oktatáskutatást igyekszünk közelebb vinni egy lehetséges nemzetközi közösséghez.

 

EDUCATIO

Interdiszciplináris szemle azok számára, akik az oktatás társadalmi összefüggéseit keresik

Educatio.

 

LEGÚJABB KIADVÁNYUNK

PUSZTAI GABRIELLA - BOCSI VERONIKA - CEGLÉDI TÍMEA (szerk.): A felsőoktatás (hozzáadott) értéke: Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához.Nagyvárad-Budapest, Partium -PPS - Új Mandátum, 2016. 371 p. (Felsőoktatás−Társadalom; 6..) (ISBN:9789631254471)

A kiadvány online elérhetősége itt: