Címlap

Andragógia BA

Az Andragógia BA szak utolsó évfolyama 2016 szeptemberében indult.

Akit érdekel a közösségfejlesztés, rendezvényszervezés és felnőttképzés világa, annak a 2017 szeptemberétől induló új, Közösségszervezés BA szakunkat javasoljuk, amelyről ITT  érhetők el részletes információk.

 • Indított szakirányok: Felnőttképzési szervező, Művelődésszervező
 • Képzési ciklus: alap
 • Képzési forma (tagozat): nappali (államilag finanszírozott vagy költségtérítéses), levelező (költségtérítéses)
 • Költségtérítés összege: 180.000 Ft
 • Képzési idő: 6 félév
 • Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 180
 • A szakra való bejutás feltételei: érettségi

Várjuk mindazokat, akik a kultúra terjesztése, rendezvények szervezése, kulturális tevékenységek végzése és/vagy a felnőttek képzésének szervezése, tréningek, képzések tartása iránt érdeklődőek, szeretnének emberközeli, mozgalmas munkát, jó a kommunikációs képességük, nyitottak a másokkal történő együttműködésre.

Az alapszak célja és elhelyezkedési lehetőségei: olyan andragógusok képzése, akik a neveléstudományi, a pszichológiai, a jogi, a közgazdasági és a szociológiai tudásuk, valamint az állami, önkormányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofit szervezetekről és intézményekről, a munkaerőpiac és a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján - szakirányú felkészültségüknek megfelelően - képesek a közművelődés, a közgyűjtemény területén, településeken, intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, tanácsadói munkakörök ellátására, és a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére. A végzettek kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához.

Főbb tantárgyi modulok és tantárgyak:

Alapozó ismeretek:

 • a) általános alapozó tárgyak: filozófiatörténet, szociológia, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret, információkeresés;
 • b) pedagógiai-pszichológiai alapozás: neveléstörténet, neveléstan, didaktika, nevelés- és művelődésfilozófia; bevezetés a pszichológiába, fejlődéspszichológia, szociálpszichológia;
 • c) társadalomismereti modul: közgazdasági és jogi ismeretek, a társadalomtudományi kutatások módszertana, vezetéselmélet, Európa-tanulmányok modul.

Szakmai törzsanyag:

 • a) általános szakterületi ismeretek:

  • aa) az andragógia alapjai (az andragógia tudományelméleti és tudományfilozófiai alapjai, andragógiaelmélet);
  • ab) andragógia-történet és komparatív andragógia (az andragógia története, felnőttképzési forrás- és dokumentumelemzés, komparatív andragógia); művelődéstörténet (egyetemes és magyar művelődéstörténet);
  • ac) a felnőttképzés és az emberi erőforrás fejlesztés elmélete (emberi erőforráselméletek, a felnőttképzés gazdasági és jogi környezete, marketing és minőségbiztosítási alapismeretek);
  • ad) felnőttoktatási rendszerek, munkaerő-piaci képzések, minőségirányítás (formális, nem for­má­lis és informális képzési rendszerek tervezése, szervezése, irányítása és mi­nő­ség­biz­to­sí­tása);
  • ae) szakmai gyakorlat;
 • b) differenciált szakmai ismeretek:
  • ba) felnőttképzési szervező szakirányon: oktatásmarketing - piackutatás; a felnőttképzések tervezése; a felnőttképzés jogi szabályozása; a felnőttképzés módszertana és eszközrendszere;
  • bb) művelődésszervező szakirányon: a kultúraközvetítés elméleti és történeti aspektusai, kultúraközvetítő intézményrendszerek/médiaismeret, tér-társadalomkultúra/művelődésszo­cio­lógia ismeretek; kulturális/művészeti menedzsment, szociokulturális animáció; kulturális vállalkozások, marketing, PR, művelődés-gazdaságtan; nonprofit szektor és menedzsmentje; szakmai gyakorlat.

A szak továbblépési lehetőségei: szakmai továbbtanulás elsősorban az andragógia MA, az emberi erőforrás tanácsadó MA, a kulturális mediáció MA, neveléstudományi MA szakokon lehetséges, ahonnan akár a neveléstudományi Ph.D. (doktori) fokozat megszerzése felé is továbbléphetnek.

Frissítés dátuma: 2019.09.03.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ