Címlap

Mesterszakos felvételi információk

2020-ban online felvételi!

Neveléstudományi MA felvételi

A felvételi vizsga anyagát "A pedagógia új horizontja" című kötet tartalmazza.  A pedagógia új horizontja című kötet itt tölthető le. 

A felvételi témakörök

 • Neveléstörténeti forrásdokumentumok értelmezése, elhelyezése történeti korban és politikai folyamatokban.
 • Iskola-elképzelések pedagógiai koncepciója (programrészlet, hitvallás alapján az iskolafelfogás rekonstrukciója).
 • Az oktatáspolitika aktuális hazai és nemzetközi trendjei (expanzió, globalizáció, diverzifikáció) összehasonlító értelmezés dokumentum, tanulmány alapján. 
 • Pedagógiai problémahelyzetek, konfliktusok értelmezése, elemzése esetleírás alapján.
 • A tanári szerepváltozás trendjei.
 • Az esélyek kiegyenlítésének kérdése (társadalmi és egyéni nézőpont szerint).
 • Az oktatás új technikai eszközei és ezek pedagógiai meggondolásai.
 • A fiatal generációk pedagógiai jellemzői, változásai.
 • Az iskolai sikeresség és az oktatás minőségének összefüggései.
 • Az ember pszichikus fejlődésének oktatási-nevelési összefüggései. 
 • Oktatási rendszerek jellemzői (szerkezet, finanszírozás), összehasonlításuk, változási trendek.

A vizsgáztatás rendje a következő:

 • A felvételi platformja: egyeztetés alatt.
 • Az adatkezelési tájékozatót a jegyzőkönyvvezetőnek küldik vissza a felvételizők a felvételi vizsga előtti napon. Az adatkezelési tájékozató itt érhető el.
 • Két bizottság vizsgáztat egy idősávban.
 • A jelentkezőket előre megfelezzük a két bizottság között.
 • A jelölteket előre értesítjük a konkrét időpontról, 30 perces időközönként osztjuk be őket.
 • Az egyik felvételi bizottság összetétele egy elnök: Prof. Dr. Pusztai Gabriella és két belsőtag: Dr. Ceglédi Tímea és Kocsis Zsófia (ő lesz egyben a jegyzőkönyvvezető is).
 • A másik felvételi bizottság összetétele egy elnök: Dr. habil. Engler Ágnes és két belsőtag: Dr. Kovács Karolina és Tóth Dorina Anna (ő lesz egyben a jegyzőkönyvvezető is).
 • A bizottsági tagok nem lesznek az Egyetemen.
 • Időpont: 2020. június 18-án 10 órától.
 • A felvételit az online felületen rögzítjük, és az Elnök lementi a számítógépére, hogy reklamáció esetén az visszakereshető legyen.
 • A jegyzőkönyv elektronikusan előállított példányát az Elnök kapja meg, aki azt kinyomtatva és aláírva visszajuttatja a TO-ra. A záróvizsga bizottság egyéb tagjainak nem kell aláírni a jegyzőkönyvet.
 • A témakör kihúzása online történik. Az elnök megkeveri a sorszámokat, s a felvételiző jelzi, hogy melyiket szeretné. Pl. jobbról az 5. Természetesen az Elnök egyértelművé teszi, hogy honnan történik a számolás, mihez képest lesz a jobb és a bal oldal. 
 • A felvételizőknek nem felkészülési időt biztosítunk, hanem segítő jellegű kérdéseket.
 • A felvételizők a felvételi eredményről külön-külön e-mail-en keresztül értesülnek, amit az Elnök küld el. Az üzenet tartalmazza a szóbeli felelet rövid értékelésén és az észrevételeken túl a felvételire kapott pontszámot is. Pl: 28/30.

 

Kulturális mediáció MA - 1. nap (12-20 fő) - június 15. hétfő 9 óra
elnök dr. Juhász Erika
tagok dr. habil. Szabó József, dr. Herczegh Judit Katalin

Kulturális mediáció MA - 2. nap (12-20 fő) - június 16. kedd 9 óra
elnök dr. Juhász Erika
tagok dr. Márkus Edina, dr. Kenyeres Attila Zoltán

Andragógia MA (9-13 fő) - június 17. szerda 9 óra (mindenki)
elnök dr. habil. Szabó József
tagok dr. Erdei Gábor, dr. Takács-Miklósi Márta

A felvételi módja: online szóbeli vizsga Zoom rendszeren keresztül. A felvételizők meghívót kapnak időpontra a rendszerhez, és azzal tudnak belépni.
A felvételi tételsor és irodalom változatlan.

Andragógia MA: A felvételi tételsor elérhető

Kulturális mediáció MA: A felvételi tételsor elérhető

 

 

 

Andragógia mesterszak

Andragógia MA felvételi vizsgája: 2019. június 18. kedd 9 óra, 142. terem

A felvételi vizsga szóbeli formában történik legalább 2 fős szakmai bizottság előtt, akik a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudomány Intézet oktatói közül kerülnek ki. A felvételi során az alább felsorolt 10 témakörből húz egyet a jelölt, amelyet min. 15 percig dolgozhat ki, majd 10 percben mutat be.

A szóbeli felelet során elsőként motivációs elbeszélgetés történik a jelentkező eddigi végzettsége(i)ről, az andragógia MA szakra való jelentkezése motivációiról. Ezt követően a kihúzott témakör vázlatát kérjük ismertetni, amely alapján a vázlatnak a bizottság által kért témaköreit mutatja be a jelentkező, és a bizottság feltett kérdéseire válaszol. A felvételi során az eddigi gyakorlati tapasztalatokkal kapcsolatosan is tehet fel kérdést a bizottság (munkahelyi és/vagy szakmai gyakorlatok, önkéntes munka stb. során szerzett tapasztalatok egyaránt jók).

Elvárt, hogy a jelentkezők a felnőttképzés alapvető folyóiratait ismerje (Felnőttképzési Szemle, Szakképzési Szemle, Educatio, Új Pedagógiai Szemle, Életpálya-tanácsadás, Munkaügyi Szemle stb.), és azokból min. 1-2 frissebben megjelent tanulmány tartalmát ismertetni tudja.

Kulturális mediáció mesterszak

Kultúrális mediáció felvételi vizsgája: 2019. június 18. kedd 10.30 óra, 142. terem

A felvételi vizsga szóbeli formában történik legalább 2 fős szakmai bizottság előtt, akik a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudomány Intézet oktatói közül kerülnek ki. A felvételi során az alább felsorolt 8 témakörből húz egyet a jelölt, amelyet min. 15 percig dolgozhat ki, majd 10 percben mutat be.

A szóbeli felelet során elsőként motivációs elbeszélgetés történik a jelentkező eddigi végzettsége(i)ről, a kulturális mediáció MA szakra való jelentkezése motivációiról. Ezt követően a kihúzott témakör vázlatát kérjük ismertetni, amely alapján a vázlatnak a bizottság által kért témaköreit mutatja be a jelentkező, és a bizottság feltett kérdéseire válaszol. A felvételi során az eddigi gyakorlati tapasztalatokkal kapcsolatosan is tehet fel kérdést a bizottság (munkahelyi és/vagy szakmai gyakorlatok, önkéntes munka stb. során szerzett tapasztalatok egyaránt jók).

Elvárt, hogy a jelentkező a kulturális szakterület alapvető folyóiratait ismerje (SZÍN, Kulturális Szemle, Kultúra és Közösség stb.), és azokból min. 1-2 friss, a felvételi évében megjelent tanulmány tartalmát ismertetni tudja.

Neveléstudományi mesterszak

Neveléstudományi MA felvételi vizsgája: 2019. június 19. 10 óra, Intézeti Könyvtár (205)

A Neveléstudományi mesterszakra történő felvételi vizsga szóban zajlik, kéttagú bizottság előtt. A felvételi vizsga anyagát A pedagógia új horizontjacímű kötet tartalmazza. A kötetben az olvasmányokon kívül a felvételi témakörök is megtalálhatók.

A felvételi témakörök

 • Neveléstörténeti forrásdokumentumok értelmezése, elhelyezése történeti korban és politikai folyamatokban.
 • Iskola-elképzelések pedagógiai koncepciója (programrészlet, hitvallás alapján az iskolafelfogás rekonstrukciója).
 • Az oktatáspolitika aktuális hazai és nemzetközi trendjei (expanzió, globalizáció, diverzifikáció) összehasonlító értelmezés dokumentum, tanulmány alapján. 
 • Pedagógiai problémahelyzetek, konfliktusok értelmezése, elemzése esetleírás alapján.
 • A tanári szerepváltozás trendjei.
 • Az esélyek kiegyenlítésének kérdése (társadalmi és egyéni nézőpont szerint).
 • Az oktatás új technikai eszközei és ezek pedagógiai meggondolásai.
 • A fiatal generációk pedagógiai jellemzői, változásai.
 • Az iskolai sikeresség és az oktatás minőségének összefüggései.
 • Az ember pszichikus fejlődésének oktatási-nevelési összefüggései. 
 • Oktatási rendszerek jellemzői (szerkezet, finanszírozás), összehasonlításuk, változási trendek.

Pedagógiatanár mesterszak

A felvételi vizsgát a Tanári mesterszak felvételi eljárásának keretein belül a DE Tanárképzési Központja szervezi. Részletes információk a Tanárképzési központ honlapján érhetők el.

A felvételi tételsorok (pedagógia-pszichológia közös kérdéssor, valamint diszciplináris kérdéssor) itt érhetők el:

Frissítés dátuma: 2020.04.29.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.