Mesterszakos felvételi tájékoztató

Visszalépés

 


Felvételi tájékoztató a mesterszakjainkra jelentkezők számára

ANDRAGÓGIA MESTERSZAK

A felvételi vizsga szóbeli formában történik legalább 2 fős szakmai bizottság előtt, akik a Debreceni Egyetem BTK Andragógia MA szak oktatói közül kerülnek ki. A felvételi során az alább felsorolt 10 témakörből húz egyet a jelölt, amelyet min. 15 percig dolgozhat ki.

A felvételi v témák szakirodalmi forrása: Henczi Lajos (főszerk.) (2009): Felnőttoktató. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó

 

A szóbeli felelet során elsőként motivációs elbeszélgetés történik a jelentkező eddigi végzettsége(i)ről, az andragógia MA szakra való jelentkezése motivációiról. Ezt követően a kihúzott témakör vázlatát kérjük ismertetni, amely alapján a vázlatnak a bizottság által kért témaköreit mutatja be a jelentkező, és a bizottság feltett kérdéseire válaszol. A felvételi során az eddigi gyakorlati tapasztalatokkal kapcsolatosan is tehet fel kérdést a bizottság (munkahelyi és/vagy szakmai gyakorlatok, önkéntes munka stb. során szerzett tapasztalatok egyaránt jók).

Elvárt, hogy a jelentkezők a felnőttképzés alapvető folyóiratait ismerje (Felnőttképzés, Szakképzési Szemle, Szakoktatás, Humánpolitikai Szemle, Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, Felnőttképzési Szemle, Vezetéstudomány, Educatio, Új Pedagógiai Szemle, Pedagógusképzés, Iskolakultúra, Munkaügyi Szemle stb.), és azokból min. 1-2 friss, a felvételi évében megjelent tanulmány tartalmát ismertetni tudja.


NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERSZAK

A Neveléstudományi mesterszakra történő felvételi vizsga szóban zajlik, kéttagú bizottság előtt. A felvételi vizsga anyagát A pedagógia új horizontjacímű kötet tartalmazza. A kötetben az olvasmányokon kívül a felvételi témakörök is megtalálhatók.

A pedagógia új horizontja című kötet itt tölthető le. 

A felvételi témakörök

 • Neveléstörténeti forrásdokumentumok értelmezése, elhelyezése történeti korban és politikai folyamatokban.

 • Iskola-elképzelések pedagógiai koncepciója (programrészlet, hitvallás alapján az iskolafelfogás rekonstrukciója).

 • Az oktatáspolitika aktuális hazai és nemzetközi trendjei (expanzió, globalizáció, diverzifikáció) összehasonlító értelmezés dokumentum, tanulmány alapján. 

 • Pedagógiai problémahelyzetek, konfliktusok értelmezése, elemzése esetleírás alapján.

 • A tanári szerepváltozás trendjei.

 • Az esélyek kiegyenlítésének kérdése (társadalmi és egyéni nézőpont szerint).

 • Az oktatás új technikai eszközei és ezek pedagógiai meggondolásai.

 • A fiatal generációk pedagógiai jellemzői, változásai.

 • Az iskolai sikeresség és az oktatás minőségének összefüggései.

 • Az ember pszichikus fejlődésének oktatási-nevelési összefüggései. 

 • Oktatási rendszerek jellemzői (szerkezet, finanszírozás), összehasonlításuk, változási trendek.


PEDAGÓGIATANÁR MA

A felvételi vizsgát a Tanári mesterszak felvételi eljárásának keretein belül a DE Tanárképzési Központja szervezi. Részletes információk a Tanárképzési központ honlapján érhetők el.

A felvételi tételsorok (pedagógia-pszichológia közös kérdéssor, valamint diszciplináris kérdéssor) itt tölthetők le.