Mesterszakos felvételi tájékoztató

Visszalépés

 


Felvételi tájékoztató a mesterszakjainkra jelentkezők számára

ANDRAGÓGIA MESTERSZAK

Andragógia MA felvételi vizsgája: 2019. június 18. kedd 9 óra, 142. terem

A felvételi vizsga szóbeli formában történik legalább 2 fős szakmai bizottság előtt, akik a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudomány Intézet oktatói közül kerülnek ki. A felvételi során az alább felsorolt 10 témakörből húz egyet a jelölt, amelyet min. 15 percig dolgozhat ki, majd 10 percben mutat be.

A szóbeli felelet során elsőként motivációs elbeszélgetés történik a jelentkező eddigi végzettsége(i)ről, az andragógia MA szakra való jelentkezése motivációiról. Ezt követően a kihúzott témakör vázlatát kérjük ismertetni, amely alapján a vázlatnak a bizottság által kért témaköreit mutatja be a jelentkező, és a bizottság feltett kérdéseire válaszol. A felvételi során az eddigi gyakorlati tapasztalatokkal kapcsolatosan is tehet fel kérdést a bizottság (munkahelyi és/vagy szakmai gyakorlatok, önkéntes munka stb. során szerzett tapasztalatok egyaránt jók).

Elvárt, hogy a jelentkezők a felnőttképzés alapvető folyóiratait ismerje (Felnőttképzési Szemle, Szakképzési Szemle, Educatio, Új Pedagógiai Szemle, Életpálya-tanácsadás, Munkaügyi Szemle stb.), és azokból min. 1-2 frissebben megjelent tanulmány tartalmát ismertetni tudja.

A felvételi tételsor elérhető: http://ni.unideb.hu/hu/andragogia-ma

 

KULTURÁLIS MEDIÁCIÓ MESTERSZAK

Kultúrális mediáció felvételi vizsgája: 2019. június 18. kedd 10.30 óra, 142. terem

A felvételi vizsga szóbeli formában történik legalább 2 fős szakmai bizottság előtt, akik a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudomány Intézet oktatói közül kerülnek ki. A felvételi során az alább felsorolt 8 témakörből húz egyet a jelölt, amelyet min. 15 percig dolgozhat ki, majd 10 percben mutat be.

A szóbeli felelet során elsőként motivációs elbeszélgetés történik a jelentkező eddigi végzettsége(i)ről, a kulturális mediáció MA szakra való jelentkezése motivációiról. Ezt követően a kihúzott témakör vázlatát kérjük ismertetni, amely alapján a vázlatnak a bizottság által kért témaköreit mutatja be a jelentkező, és a bizottság feltett kérdéseire válaszol. A felvételi során az eddigi gyakorlati tapasztalatokkal kapcsolatosan is tehet fel kérdést a bizottság (munkahelyi és/vagy szakmai gyakorlatok, önkéntes munka stb. során szerzett tapasztalatok egyaránt jók).

Elvárt, hogy a jelentkező a kulturális szakterület alapvető folyóiratait ismerje (SZÍN, Kulturális Szemle, Kultúra és Közösség stb.), és azokból min. 1-2 friss, a felvételi évében megjelent tanulmány tartalmát ismertetni tudja.

A felvételi tételsor elérhető: http://ni.unideb.hu/hu/kulturalis-mediacio-ma


NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERSZAK

Neveléstudományi MA felvételi vizsgája: 2019. június 19. 10 óra, Intézeti Könyvtár (205)

A Neveléstudományi mesterszakra történő felvételi vizsga szóban zajlik, kéttagú bizottság előtt. A felvételi vizsga anyagát A pedagógia új horizontjacímű kötet tartalmazza. A kötetben az olvasmányokon kívül a felvételi témakörök is megtalálhatók.

A pedagógia új horizontja című kötet itt tölthető le. 

A felvételi témakörök

 • Neveléstörténeti forrásdokumentumok értelmezése, elhelyezése történeti korban és politikai folyamatokban.

 • Iskola-elképzelések pedagógiai koncepciója (programrészlet, hitvallás alapján az iskolafelfogás rekonstrukciója).

 • Az oktatáspolitika aktuális hazai és nemzetközi trendjei (expanzió, globalizáció, diverzifikáció) összehasonlító értelmezés dokumentum, tanulmány alapján. 

 • Pedagógiai problémahelyzetek, konfliktusok értelmezése, elemzése esetleírás alapján.

 • A tanári szerepváltozás trendjei.

 • Az esélyek kiegyenlítésének kérdése (társadalmi és egyéni nézőpont szerint).

 • Az oktatás új technikai eszközei és ezek pedagógiai meggondolásai.

 • A fiatal generációk pedagógiai jellemzői, változásai.

 • Az iskolai sikeresség és az oktatás minőségének összefüggései.

 • Az ember pszichikus fejlődésének oktatási-nevelési összefüggései. 

 • Oktatási rendszerek jellemzői (szerkezet, finanszírozás), összehasonlításuk, változási trendek.


PEDAGÓGIATANÁR MA

A felvételi vizsgát a Tanári mesterszak felvételi eljárásának keretein belül a DE Tanárképzési Központja szervezi. Részletes információk a Tanárképzési központ honlapján érhetők el.

A felvételi tételsorok (pedagógia-pszichológia közös kérdéssor, valamint diszciplináris kérdéssor) itt érhetők el: