Felnőttoktató - szakvizsgás továbbképzés

A 2021/2022-es tanévben nem indul a képzés!

 

A képzés fő célja a jelenleg köznevelésben dolgozók felnőttoktatásra való felkészítése. A pedagógusokat az egyetemi és főiskolai alapképzésben, valamint a tanár-továbbképzésben egyaránt a 6 és 16 (18) éves korosztály nevelésére és oktatására készítik fel. A közoktatás esti és levelező tagozatain tanuló felnőttek oktatása ettől eltérő tudást és kompetenciákat igényel, amelyet a felnőtteket is oktató tanárok a gyakorlatban, saját tapasztalatukból okulva, sok esetben kudarcélményekkel sajátítanak el. A tanárképzésben meglévő hiátust kívánja betölteni a felnőttoktató pedagógus szakirányú továbbképzés, amely megfelelő elméleti és gyakorlati alapokat nyújt a pedagógusok számára.

A képzés felkészítést nyújt:

  • a közoktatási intézményekben tanuló felnőttek oktatására és képzésére annak érdekében, hogy a pedagógusok a felnőttkori sajátosságoknak megfelelő didaktikai eszközökkel és tanulás-módszertani ismeretekkel, az életkori specifikumok pszichológiai tudásával valósítsák meg az ismeretek átadását és kompetenciák fejlesztését,
  • a felnőttkori tanulási motiváció hátterének felismerésére és szükség szerinti befolyásolására, az élethosszig tartó tanulás iránti attitűd kialakítására,
  • a felnőtt tanulók tanulási beállítódásának felismerésére, megfelelő alapokat nyújt annak pozitív kialakításához vagy fejlesztéséhez,
  • a felnőtt tanulóknak a tanulás világába történő bevonására, az oktatási intézménybe és a tanulói közösségekbe való integrálására,
  • felnőttoktatási (képzési) programok kidolgozásához és lebonyolításához, a szerzett ismereteket és a fejlesztett kompetenciákat alkalmazhatóvá tenni a munkavégzésben és a társadalmi szerepvállalásban.

A felvétel feltétele:

  • alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy
  • egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

A képzéssel kapcsolatos ügyekben Novák Ildikó oktatásszervező  kereshető.

Felnőttoktatói szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
Magyarul
Angolul 
A szak neve: Felnőttoktatói szakterületen pedagógus szakvizsgára felkészítő
 
Special postgraduate course preparing for pedagogical professional examination of adult education teachers
 
A bekerülés feltétele: Tanító alapképzési szakon szerzett vagy tanár szakképzettség, valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.
 
Bachlor or master degree as a teacher, or previously college or university degree as a teacher; a minimum of 3 years of teaching practise
 
A végzettség neve: szakvizsgázott pedagógus felnőttoktatói szakterületen
 
Teacher with professional examination in the field of adult education teachers
 
A képzés célja: A képzés fő célja a jelenleg köznevelésben dolgozók felnőttoktatásra való felkészítése. A pedagógusokat az egyetemi és főiskolai alapképzésben, valamint a tanár-továbbképzésben egyaránt a 6 és 16 (18) éves korosztály nevelésére és oktatására készítik fel. A közoktatás esti és levelező tagozatain tanuló felnőttek oktatása ettől eltérő tudást és kompetenciákat igényel, amelyet a felnőtteket is oktató tanárok a gyakorlatban, saját tapasztalatukból okulva, sok esetben kudarcélményekkel sajátítanak el. A tanárképzésben meglévő hiátust kívánja betölteni a felnőttoktató pedagógus szakirányú továbbképzés, amely megfelelő elméleti és gyakorlati alapokat nyújt a pedagógusok számára.
The aim of the training is the preparation of teacher working in public education. The teachers are prepared for education of 6 and 16 (18) years old students. The education of students at the evening and correspondence classes demands requires different knowledge and competences, which is acquired from teachers of adults through their own experiences and failures. The adult education vocational training, which offers appropriate theoretical and practical foundations for the teachers, would like to infuse the deficit in the teacher education.
 
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 13:06