Közösségi művelődés - szakvizsgás továbbképzés

A 2021/2022-es tanévben nem indul a képzés!

 

A képzés fő célja az iskolai nevelés-oktatás területén dolgozó pedagógusok számára a közösségi művelődés lehetőségeinek megismertetése. A végzettek aktív szerepet vállalhatnak a köznevelési intézményekben a tanulói közösségek non-formális és informális tanulási alkalmainak tervezésében, szervezésében és az ehhez szükséges többletforrások megteremtésében. Ilyen területek: a közösségi szolgálat, az iskolai események és rendezvények, a tehetséggondozás alkalmai, a tanévközi tanulmányi utak, a nyári képességfejlesztő táborok, az iskolai újság és rádió, a diákönkormányzat stb.

A képzés felkészítést nyújt:

  • a közösségszervezés folyamatainak lebonyolítására, az iskolai közösségek tevékenységének tervezésére, szervezésére, irányítása és fejlesztésére,
  • az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű szervező illetve pedagógus munkakörben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához,
  • a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszere működtetésében, a pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre,
  • a közösségi tevékenységek tartalmi fejlesztésére annak érdekében a különböző területeken dolgozó közoktatási szakemberek képesek legyenek az iskolai közösségek működésében bekövetkező változásokat követni, s úgy koordinálni, hogy az a nevelő-oktató munka folyamatosságát biztosítsa, illetve a tanulói igények figyelembevételével az intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát.

A felvétel feltétele:

  • alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy
  • egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

A képzéssel kapcsolatos ügyekben Novák Ildikó oktatásszervező  kereshető.


Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 13:06