Közoktatási vezető

Közoktatási vezetőképző pedagógus szakvizsgás képzés a 2023/2024. őszi félévétől

Kedves Kollégák!

A szokásos rendben folytatódik a közoktatási vezetőképzés. A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet által immár évek óta nagy létszámmal zajló képzésére szeretettel várjuk a kollégákat 2024 szeptemberétől is. A képzéssel kapcsolatos ügyekben a képzésfelelősDr. Szűcs Tímea, illetve  Novák Ildikó oktatásszervező kereshető.

A jelentkezési feltételek változatlanok, a képzési tartalom viszont folyamatosan frissül, több vezetési tréninggel, neves, tanügyigazgatásban, oktatáspolitikában és a piaci szektorban dolgozó gyakorló szakemberekkel várjuk a hallgatókat.

A képzésre jelentkezhetnek:

 • Minden pedagógus képesítéssel rendelkező kolléga.

A képzés időtartama:

 • A pedagógus szakvizsgával már rendelkezők számára a képzés 2 félév
  • (2024. szeptember - 2025. június),
 • Szakvizsgával nem rendelkezők számára a képzés 4 félév
  • (2024. szeptember - 2026. június)
 • Konzultáció: félévenként 5 hétvége (péntek délután és szombat)
 • A képzés költsége: 150.000 forint /félév
 • Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 20.
 • Általános felvételi információk olvashatók: itt.
 • Jelentkezési lap elérhető: kézi kitöltéshez: itt, gépi kitöltéshez: itt
 • Szükséges mellékletek: rövid szakmai önéletrajz, oklevél fénymásolat(ok), munkáltatói igazolás a pedagógus/tanári munkakörben eltöltött időről. A specializációk indítása létszámfüggő!  Kérjük, hogy a jelentkezési lapot géppel vagy olvasható, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! Benyújtási határidő: 2024. augusztus 20.  Felhívjuk a figyelmet, hogy kizárólag a TANULMÁNYI OSZTÁLYRA beérkezett és a kért mellékletekkel együtt benyújtott jelentkezési lapot fogadja el a Kar, egyéb esetben a jelentkezést semmisnek tekinti!

 

További információkkal készségesen állunk rendelkezésre: kozoktvezeto.de@gmail.com

A képzésről folyamatosan frissülő részletesebb információk (tantervi háló, képzési és kimeneti követelmények stb.) letölthető.                                                                                                                                                                             

Dr. Szűcs Tímea

DE-BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet


Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés
(Public educational leader and pedagogical professional examination specialist training)
Magyarul
Angolul
A szak neve: közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga
Public educational leader and pedagogical professional examination
A bekerülés feltétele: Alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.
Bachelor (BSc/BA), Mastery (MSc/MA) educational level certificate with at least 3 years practice as a teacher or university/college educational level certificate and special certificate with at least 3 years practice
A végzettség neve: szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető
Educator with professional examination, public education leader
A képzés célja: A végzettek alkalmasak az iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetői, vezető- helyettesi, szakmai munka-közösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézmények vezetői munkaköreinek betöltésére, a szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok elvégzésére, a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai ellátására.
The candidates are able to work as a director, deputy director, leader of a professional association of schools and public educational institutions, as a leader of further educational and retraining educational institutions, and they are able to perform tasks required as a professional consultant, expert, chairman, and the collaborators of pedagogical institutions and services

Legutóbbi frissítés: 2024. 07. 16. 13:13