Szakértelmünk

A Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet a következő területeken igyekszik hasznosítani munkatársainak tudását, ajánlva Önöknek az együttműködés lehetőségét:

Oktatás, tudományos információátadás, tréningek tartása a következő témákban:

 • oktatásmódszertan, projektmódszer,
 • IKT alapú mérés-értékelés,
 • karriermenedzsment, pályaorientáció,
 • pályázatírás, projektmenedzsment,
 • további kompetenciafejlesztő tréningek (kommunikációs kompetenciák, prezentációs technikák, konfliktuskezelési képességek stb.).
 • rendezvényszervezés, tudománymenedzsment,

Kiemelt célcsoportok: tanárképzésben, tanártovábbképzésben, felnőttképzésben, felnőttoktatásban, felsőoktatásban oktatók és résztvevők, képzésszervezők, kulturális és közösségfejlesztési területen dolgozók, HR-területen alkalmazottak.

Kutatások, felmérések, vizsgálatok:

 • Kérdőíves felmérések, hatásvizsgálatok, dokumentumelemzésre épülő vagy interjúkon alapuló vizsgálatok. Kiemelt területek:
  • hallgatói pályakövetés,
  • felsőoktatási mérés-értékelés,
  • képzésekhez kapcsolódó piackutatások,
  • közvélemény-kutatások,
  • település- és térségfejlesztés,
  • közösségfejlesztés
  • szakképzés és felnőttképzés
  • akciókutatások.
 • nevelés- és művelődéstudományi tudományi témájú tudományos kutatások az oktatás minden szintjéhez és a felnőttképzéshez kötődően, elsődlegesen a következő szakmai részterületeken:
  • andragógia/felnőttképzés, kultúra, szabadidő és művelődés, nevelésszociológia, nevelésfilozófia, nevelés- és oktatástörténet, oktatás-gazdaságtan, oktatás-informatika, pedagógia.

Fejlesztések támogatása

oktatási és művelődési intézmények/szervezetek oktatási, pedagógiai, felnőttképzési, kulturálisfejlesztéseinek, pályázati projektjeinek támogatása

 • tanácsadóként,
 • a fejlesztések aktív résztvevőiként,
 • akciókutatással.
   
 • oktatásinformatikai fejlesztések a Karon belül, közös kari használat céljából (esetleg egy-egy kisebb szervezeti egység számára)
  • a fejlesztések (hardver- és a szoftver) megtervezése,
  • a fejlesztések használatára való betanítás.

Az Intézet szívesen vesz rész e területeken pályázati keretek között vagy egyéb megállapodás keretében megvalósuló munkákban.

Kapcsolat: Kozmáné Sike Emese főkönyvtáros, Könyvtár és Információs Központ

E lap tartalma pdf formában is letölthető. Lásd a letölthető dokumentumok alatt!

Letölthető dokumentumok

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 13:06