Mesterszakos felvételi információk

Kulturális mediáció MA  felvételi:

 

Kulturális Mediáció mesterszak felvételi vizsga:

Felvételi vizsga időpontja: 2024. június 17. 11:00

 

Helyszín: Fsz. 14/3.

Felvételi bizottság:

Elnök: Dr. Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens 

Bizottsági tag: Dr. Márkus Edina adjunktus 

Bizottsági tag: Dr. Erdei Gábor adjunktus 

Bizottsági tag: Szabóné Tóth Judit 

Andragógia MA felvételi:

 

Felvételi vizsga időpontja: 2024. június 17. 10:00

Helyszín: Fsz. 14/3.

Felvételi bizottság:

Elnök: Dr. Juhász Erika tanszékvezető főiskolai docens 

Bizottsági tag: Dr. Márkus Edina adjunktus 

Bizottsági tag: Dr. Erdei Gábor adjunktus 

Bizottsági tag: Szabóné Tóth Judit 

Neveléstudományi MA felvételi:

 

Felvételi vizsga időpontja: 2024. június 18. 10:00

Helyszín: I. emelet 205.

Elnök: Dr. Engler Ágnes egyetemi tanár 

Bizottsági tag: Dr. Szűcs Tímea adjunktus 

Bizottsági tag: Bencze Ádám tanársegéd 

 

 

Felvételi vizsgák követelménye, tételsorok:

Neveléstudományi MA felvételi:

A felvételi vizsga anyagát "A pedagógia új horizontja" című kötet tartalmazza.  A pedagógia új horizontja című kötet itt tölthető le. 

A felvételi témakörök

 • Neveléstörténeti forrásdokumentumok értelmezése, elhelyezése történeti korban és politikai folyamatokban.
 • Iskola-elképzelések pedagógiai koncepciója (programrészlet, hitvallás alapján az iskolafelfogás rekonstrukciója).
 • Az oktatáspolitika aktuális hazai és nemzetközi trendjei (expanzió, globalizáció, diverzifikáció) összehasonlító értelmezés dokumentum, tanulmány alapján. 
 • Pedagógiai problémahelyzetek, konfliktusok értelmezése, elemzése esetleírás alapján.
 • A tanári szerepváltozás trendjei.
 • Az esélyek kiegyenlítésének kérdése (társadalmi és egyéni nézőpont szerint).
 • Az oktatás új technikai eszközei és ezek pedagógiai meggondolásai.
 • A fiatal generációk pedagógiai jellemzői, változásai.
 • Az iskolai sikeresség és az oktatás minőségének összefüggései.
 • Az ember pszichikus fejlődésének oktatási-nevelési összefüggései. 
 • Oktatási rendszerek jellemzői (szerkezet, finanszírozás), összehasonlításuk, változási trendek.

 

Andragógia mesterszak

 A felvételi során az alább felsorolt 10 témakörből húz egyet a jelölt, amelyet min. 15 percig dolgozhat ki, majd 10 percben mutat be.

A szóbeli felelet során elsőként motivációs elbeszélgetés történik a jelentkező eddigi végzettsége(i)ről, az andragógia MA szakra való jelentkezése motivációiról. Ezt követően a kihúzott témakör vázlatát kérjük ismertetni, amely alapján a vázlatnak a bizottság által kért témaköreit mutatja be a jelentkező, és a bizottság feltett kérdéseire válaszol. A felvételi során az eddigi gyakorlati tapasztalatokkal kapcsolatosan is tehet fel kérdést a bizottság (munkahelyi és/vagy szakmai gyakorlatok, önkéntes munka stb. során szerzett tapasztalatok egyaránt jók).

Elvárt, hogy a jelentkezők a felnőttképzés alapvető folyóiratait ismerje (Felnőttképzési Szemle, Szakképzési Szemle, Educatio, Új Pedagógiai Szemle, Életpálya-tanácsadás, Munkaügyi Szemle stb.), és azokból min. 1-2 frissebben megjelent tanulmány tartalmát ismertetni tudja.

Kulturális mediáció mesterszak

 A felvételi során az alább felsorolt 8 témakörből húz egyet a jelölt, amelyet min. 15 percig dolgozhat ki, majd 10 percben mutat be.

A szóbeli felelet során elsőként motivációs elbeszélgetés történik a jelentkező eddigi végzettsége(i)ről, a kulturális mediáció MA szakra való jelentkezése motivációiról. Ezt követően a kihúzott témakör vázlatát kérjük ismertetni, amely alapján a vázlatnak a bizottság által kért témaköreit mutatja be a jelentkező, és a bizottság feltett kérdéseire válaszol. A felvételi során az eddigi gyakorlati tapasztalatokkal kapcsolatosan is tehet fel kérdést a bizottság (munkahelyi és/vagy szakmai gyakorlatok, önkéntes munka stb. során szerzett tapasztalatok egyaránt jók).

Elvárt, hogy a jelentkező a kulturális szakterület alapvető folyóiratait ismerje (SZÍN, Kulturális Szemle, Kultúra és Közösség stb.), és azokból min. 1-2 friss, a felvételi évében megjelent tanulmány tartalmát ismertetni tudja.

Pedagógiatanár mesterszak

A felvételi vizsgát a Tanári mesterszak felvételi eljárásának keretein belül a DE Tanárképzési Központja szervezi. Részletes információk a Tanárképzési központ honlapján érhetők el.

A felvételi tételsorok (pedagógia-pszichológia közös kérdéssor, valamint diszciplináris kérdéssor) itt érhetők el:

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 07. 13:00