Humánfejlesztő

A képzést egyrészt azoknak ajánljuk, akik a különböző ágazatokban (piaci, állami, non-profit) működő szervezetekben a humán erőforrás fejlesztés különböző területein dolgoznak, azonban nem rendelkeznek ilyen irányú végzettséggel, másrészt pedig azoknak, akik a képzést és végzettséget valamilyen új munkakör betöltéséhez, munkahelyváltáshoz szándékoznak felhasználni.    

 • Képzési idő: 2 félév
 • Tandíj: 140.000 Ft/félév
 • Szakfelelős szervezet: Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Művelődéstudományi és Humántanulmányok Tanszék
 • Szakfelelős: Dr. Erdei Gábor, egyetemi adjunktus

A képzés főbb ismeretkörei:

 • a felnőttképzés alapfogalmai, felnőttkori tanulás, tanulási módszerek és motivációk               
 • tudás és tanulás a munkahelyek világában, kapcsolódó jogszabályok
 • humán erőforrás fejlesztés területei
 • szervezet, szervezeti kultúra, külső környezet
 • szakmai gyakorlat

A megszerezhető szakképzettség neve: humánfejlesztő szakember

A felvétel feltétele: bármely főiskolai szintű, illetve alapképzési szakon vagy egyetemi szintű, illetve mesterszakon szerzett szakképzettség

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és azok kreditértékei

 • A felnőttképzés alapfogalmai, felnőttkori tanulás, tanulási módszerek és motivációk (12 kredit)
 • Tudás és tanulás a munkahelyek világában, kapcsolódó jogszabályok (9 kredit)
 • A humánerőforrás-fejlesztés területei (15 kredit)
 • Szervezet, szervezeti kultúra, külső környeze (8 kredit)
 • Szakmai gyakorlat (5 kredit)
 • Választható ismeretek (6 kredit)
 • Szakdolgozat (5 kredit)
Humánfejlesztő szakirányú továbbképzés
Magyarul
Angolul
A szak neve: humánfejlesztő
Human resource development
A bekerülés feltétele: Bármely képzési területen, legalább alapképzésben (korábban főiskolai képzésben) szerzett oklevél.
The candidate must have at least B.A./B.SC. diploma (or college (főiskolai) diploma from the former higher education system) from any disciplinary fields from the Hungarian tertiary education system.
A végzettség neve: humánfejlesztő szakember
Expert on human resource development
A képzés célja: A szakon végzettek alkalmasak vállalkozásokban, állami intézményekben, non-profit szervezetekben a humán erőforráshoz kapcsolódó feladatok szervezetszintű ellátására, a humánerőforrásfejlesztés feladatköreihez kapcsolódó szakmai tevékenységek meghatározására, ezek megvalósítására, a humánerőforrás-fejlesztési tervek elkészítésére, a kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek elvégzésére.
Graduate students from this field will be able to manage the different issues of human resource development in various organizations (e.g. companies, state or local organizations, civil organizations). Graduate students will be capable to identify human resource challenges, to prepare human resource plans, to elaborate training and education in organizations, and to manage the related administrative tasks.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 12. 13:00