Szakvizsgás képzések

Családi életre nevelés   (tervezett képzés, várható indulás: 2017)

A képzés célja a pedagógusoknak gyakorlatorientált képzés keretében olyan elméleti és gyakorlati tudást, valamint módszertani eszköztárat nyújtani, amelynek segítségével a családi életre nevelés témaköreit hatékonyan integrálhatják a különböző tantárgyi elemekbe, illetve önálló tárgyként oktathatják. A képzés ugyanilyen segítséget kíván nyújtani a tanárképzésben oktatóknak annak érdekében, hogy a pedagógus pályára készülő hallgatókkal megismertessék  a családi életre nevelés tartalmi és módszertani lehetőségeit.

Felnőttoktató (tervezett képzés, várható indulás: 2017)    

A képzés fő célja a jelenleg köznevelésben dolgozók felnőttoktatásra való felkészítése. A pedagógusokat az egyetemi és főiskolai alapképzésben, valamint a tanár-továbbképzésben egyaránt a 6 és 16 (18) éves korosztály nevelésére és oktatására készítik fel, nem gondolva az idősebb korosztály igényeire. A tanárképzésben meglévő hiátust kívánja betölteni a felnőttoktató pedagógus szakirányú továbbképzés, amely megfelelő elméleti és gyakorlati alapokat nyújt a pedagógusok számára.

Gyakorlatvezető mentortanár   

A képzés célja a programban résztvevők felkészítése a tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányítására a pedagógusképző intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner-iskolákban és külső gyakorló helyeken, valamint a pályakezdő pedagógusok munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos mentori feladatok ellátására. A képzés célja a programban résztvevők felkészítése a tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányítására a pedagógusképző intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner-iskolákban és külső gyakorló helyeken, valamint a pályakezdő pedagógusok munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos mentori feladatok ellátására.

Közoktatási vezető

Közösségi művelődés (tervezett képzés, várható indulás: 2017)    

Az iskolai nevelés-oktatás területén dolgozó pedagógusok számára a közösségi művelődés lehetőségeinek megismertetése, az iskolai közösségek valamint az iskolán kívüli tevékenységek szervezéséhez szükséges ismeretek, képességek és attitűdök elsajátítása, szükségszerinti kiegészítése, elmélyítése.

Mérés-értékelés   

A kéozés felkészíti a hallgatókat a szakértői megbízásokban szereplő feladatokra a mérési-értékelési projektek megtervezésétől a kivitelezésen át az adatok feldolgozásáig és értelmezéséig. A képzés gyakorlatorientált, a specifikus év 180 órájának több mint a fele gyakorlat.

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 13:06