Családi életre nevelés - szakvizsgás továbbképzés

A 2021/2022-es tanévben nem indul a képzés!

 

A képzés célja a pedagógusoknak gyakorlatorientált képzés keretében olyan elméleti és gyakorlati tudást, valamint módszertani eszköztárat nyújtani, amelynek segítségével a családi életre nevelés témaköreit hatékonyan integrálhatják a különböző tantárgyi elemekbe, illetve önálló tárgyként oktathatják. A képzés ugyanilyen segítséget kíván nyújtani a tanárképzésben oktatóknak annak érdekében, hogy a pedagógus pályára készülő hallgatókkal megismertessék  a családi életre nevelés tartalmi és módszertani lehetőségeit.

A képzés felkészítést nyújt:

  • A családi életre nevelés koncepciójának megismertetésére, valamint elméleti hátterének, alkalmazási területeinek, módszereinek elsajátítására annak érdekében, hogy a pedagógusok és szakemberek megfelelően hasznosítsák azokat nevelői és oktatói munkájukban.
  •  A családi életre nevelés mint önálló tantárgy bevezetésére, megvalósítására és működtetésére a helyi tanterv által nyújtott lehetőségek szerint.
  • A családi életre nevelés témaköreinek a különböző tantárgyakba történő hatékony integrálására, elméleti és gyakorlati tartalmának átadására a keret-tanterveben foglaltaknak megfelelően.
  • A különböző korosztályokat oktató és nevelő pedagógusok számára felkészítést nyújt a családi életre történő felkészítéshez, gyakorlatorientált módon, az életkori sajátosságok figyelembe vételével.
  • A családi életre nevelés tárgyához kapcsolódó szervezetekkel, intézményekkel, szakemberekkel történő kapcsolatfelvételre és együttműködésre.
  • A szerzett ismereteket és a fejlesztett kompetenciákat alkalmazhatóvá tételéhez felkészítést nyújt a munkavégzésben és a társadalmi szerepvállalásban.

A felvétel feltétele:

  • alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy
  • egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat

A képzéssel kapcsolatos ügyekben Novák Ildikó oktatásszervező  kereshető.

Családi életre nevelés szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés
Magyarul
Angolul 
A szak neve: családi életre nevelés szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő
 
Special postgraduate course preparing for pedagogical professional examination of family life education teachers
 
A bekerülés feltétele: Alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.
Bachlor or master degree as a teacher, or previously college or university degree as a teacher; a minimum of 3 years of teaching practise
 
A végzettség neve: szakvizsgázott pedagógus a családi életre nevelés szakterületen
 
Teacher with professional examination in the field of family life education
 
A képzés célja: A képzés felkészítést nyújt a családi életre nevelés koncepciójának megismertetésére, valamint elméleti hátterének, alkalmazási területeinek, módszereinek elsajátítására annak érdekében, hogy a pedagógusok és szakemberek megfelelően hasznosítsák azokat nevelői és oktatói munkájukban. A különböző korosztályokat oktató és nevelő pedagógusok számára felkészítést nyújt a családi életre történő felkészítéshez, gyakorlatorientált módon, az életkori sajátosságok figyelembe vételével.
The aim of the training is the familiarization for the concept of family life education ,of the acquisition of theoretical background, of area of application, and of learning methods to be appropriately utilized by teachers and practitioners in their educational and teaching work. The training prepares for educators and disciplinarian of different ages to prepare for family life in a practice-oriented way, taking into account the age-specific features.
 
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 08. 13:06