Gyakorlatvezető mentortanár

A képzés célja a programban résztvevők felkészítése a tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányítására a pedagógusképző intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner-iskolákban és külső gyakorló helyeken, valamint a pályakezdő pedagógusok munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos mentori feladatok ellátására. A képzés segítséget nyújt a mentori feladatokat ellátók számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez, és a tanári munka során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez, a mentálhigiénés szemlélet erősítéséhez is. A képzés során arra is lehetőség nyílik, hogy különféle hazai és nemzetközi együttműködési projektekbe bekapcsolódjanak az érdeklődő hallgatók, valamint csatlakozhatnak a Neveléstudományok Intézet, és a Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program keretében  folytatott legújabb kutatásokhoz, esélyt teremtve ez által a későbbiekben a tudományos tevékenységre, publikálásokra is.

A képzésben a Debreceni Egyetem, az Oktatási Hivatal, a Kormányhivatal, a különböző pedagógiai szakmai szolgáltatók kiváló, a pedagógusképzésben nagy tapasztalattal rendelkező szakemberei oktatnak.

A képzésre azoknak a kollégáknak a jelentkezését várjuk, akik pedagógus alapképzettséggel, vagy már pedagógus szakvizsgával is rendelkeznek, és a tanárképzés gyakorlati félévében, illetve saját tantestületükben mentori vagy vezetőtanári feladatokat látnak el, vagy ezekre kívánnak felkészülni.

A képzéssel kapcsolatos ügyekben  Kocsis Zsófia képzésfelelős, illetve Novák Ildikó oktatásszervező  kereshető.

A gyakorlatvezető mentortanár:

  1. A képzés maximális létszáma lehet 40 fő, (volt már erre példa, jelenleg is 38 hallgatóval indultunk, működtethető a képzés ekkora létszámmal)
  2. A kapcsolattartó: Kocsis Zsófia
  3. Általános felvételi eljárás információk olvashatók itt
  4. Jelentkezési lap elérhető itt

A Neptun adatokhoz:

  • A szak neve: Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
  • Végzettség: Szakvizsgázott pedagógus  
  • Képzési cél: A képzésben résztvevők felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányításával, a pályakezdők munkahelyi beilleszkedésével kapcsolatos gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner iskolákban, és külső gyakorló helyeken, különböző köznevelési intézményekben. A képzés segítséget nyújt a gyakorlatvezető mentortanárok számára szükséges új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez, illetve a tanári tevékenység során keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez, a pedagógus mentális egészségének védelméhez is.
  • Szakmai gyakorlat: nincs
  • A felvétel feltételei: Tanári mesterképzési szakon (korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon)szerzett végzettség, legalább 3 éves tanítási gyakorlat
  • Szakmai jogosultság: A szakvizsgát megszerzettek jogosultak a tanárjelöltek (gyakornokok) gyakorlati képzésének szervezésére, irányítására, a pedagóguskompetenciák fejlesztésére való felkészítésre.

 


Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 12. 12:55