Közösségszervezés BA

Vár a Debreceni Egyetem közösségszervezés alapszakja!

Kisfilmünk, amelyben bemutatjuk a szak tartalmát és elhelyezkedési lehetőségeit, itt érhető el:

 

2017 szeptemberétől indul a kultúra, közművelődés és felnőttképzés területén új, hiánypótló szakunk. Várjuk mindazokat, akik a kultúra terjesztése, közösségszervezés, közösségfejlesztés, rendezvények szervezése, kulturális tevékenységek végzése és/vagy a felnőttek képzésének szervezése, tréningek, képzések tartása iránt érdeklődők, szeretnének emberközeli, mozgalmas munkát, jó a kommunikációs képességük, nyitottak a másokkal történő együttműködésre.

Képzési forma

 • Nappali tagozaton államilag finanszírozott és költségtérítéses formában is indul a képzés. A képzés munkanapokon (jellemzően hétfőtől csütörtökig), hetente 20-24 órában zajlik.
 • Levelező képzésben csak költségtérítéses formában indul a képzés. A képzés péntek-szombati napokon, jellemzően félévente összesen 9-12 napon zajlik.
 • A költségtérítés összege félévenként 180.000 Ft, két részletben történő fizetési lehetőséget lehet kérni.

Érettségivel rendelkezők felvételi pontjainak számítása

 • Két érettségi tantárgyat kell választani az alábbiak közül:
 • angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, orosz nyelv, társadalomismeret, történelem (az idegen nyelvek közül csak egy válaszható)
 • Ezek közül az egyik (bármelyik) vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni, a másikat elegendő középszinten is.

Diplomával rendelkezők felvételi pontjainak számítása

 • Ha valakinek van diplomája más területen, vagy a jelentkezés évének júniusában végez, akkor nem szükséges az emelt szintű érettségi, hanem a diplomajegye alapján is számítható a felvételi pontja. Amennyiben mind diplomája, mind emelt szintű érettségije van a jelentkezőnek, a számára kedvezőbb pontszámítás választható.
 • Az emelt szintű érettségi kiváltásához mindenképpen szükséges a diploma, tehát ha valaki például a nyelvvizsga miatt nem vehette még át a diplomáját, akkor ez alapján nem számítható pontszám.
 • A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2017. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével (az emelt szintű érettségi követelménytől eltekintve) rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:

 • 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont
 • 4 (jó) minősítés esetén 360 pont
 • 3 (közepes) minősítés esetén 320 pont
 • 2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont

Ezek mellett természetesen a nyelvvizsgák többlet pontszámként még megjelennek.

Bővebb információk a képzésről:

 • Indított szakirányok: Kulturális közösségszervező, Humánfejlesztő
 • Képzési ciklus: alapképzés
 • Képzési forma (tagozat): nappali (államilag finanszírozott vagy költségtérítéses), levelező (költségtérítéses)
 • Költségtérítés összege: 180.000 Ft
 • Képzési idő: 6 félév
 • Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 180 kredit
 • A szakra való bejutás feltételei: érettségi

Az alapszak célja és elhelyezkedési lehetőségei:

 • Az alapképzési szak célja olyan kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.
 • A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. Ebben a feladatkörében együttműködik a feladatát érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban. Felkészült a tanulmányok mesterképzésben történő folytatására.

Főbb tantárgyi modulok és tantárgyak:

Közös tantárgyi ismeretek a két szakiránynak

 • Általános kompetenciák: filozófiatörténet, pszichológia, kutatásmódszertan, szociológia, jogi ismeretek, általános menedzsment, szaknyelvi ismeretek
 • Művelődéselmélet és -történet, közművelődés: művelődésfilozófia, művelődéstörténet, demográfia, kommunikációelmélet, kulturális antropológia, kultúraelmélet, kulturális jog, Európa-tanulmányok
 • Közösségi fejlesztés: közösségfejlesztés, lokális társadalomismeret, közösségi nevelés módszertana, közösségszervezés módszertana, közösségi művelődés módszertana, iskolán kívüli nevelés világa, közösségi kommunikáció
 • Kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra: kultúraközvetítés, ifjúsági kultúra, média- és filmelmélet, szervezés- és vezetéselmélet, kultúraközvetítő intézmények, intézménylátogatás, szakmai gyakorlat (80 óra)
 • Ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés: andragógiai ismeretek, emberi erőforrás fejlesztése, andragógiatörténet, egész életen át tartó tanulás színterei, nonprofit menedzsment, életpálya-tanácsadás

Szakirányos ismeretek

Kulturális közösségszervező szakirány

 • Közművelődés és kultúraközvetítés: helyi társadalom fejlesztése, eseménymenedzsment, turizmus, szakterületi kutatások, felnőttképzés módszertana, felnőttképzés tervezése és szervezése, művészetek és kreatív ipar
 • Közösségi fejlesztés: közösségi fejlesztés és beavatkozás, projektmenedzsment és pályázatírás, marketing és PR, szociokulturális animáció, kompetencia alapú képességfejlesztés, szakmai gyakorlat (160 óra)

Humánfejlesztő szakirány

 • Felnőttképzés: Felnőttképzés az Európai Unióban, felnőttképzés módszertana, felnőttképzés jogi szabályozása, felnőttképzés tervezése és szervezése, felnőttképzés szakpolitikái, szakterületi kutatások
 • Humánfejlesztés: tanácsadási elmélet és technikák, projektmenedzsment és pályázatírás, marketing és PR, e-learning, kompetencia alapú képességfejlesztés, szakmai gyakorlat (160 óra)

Végzés után a szak továbblépési lehetőségei:

 • szakmai továbbtanulás elsősorban az andragógia MA, az emberi erőforrás tanácsadó MA, a kulturális mediáció MA, neveléstudományi MA szakokon lehetséges, ahonnan akár a neveléstudományi Ph.D. (doktori) fokozat megszerzése felé is továbbléphetnek.

Letöltések

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 12. 12:46