Intézeti kiadványok

Folyóirat

 

CEJER - Central European Journal of Educational Research

Angol nyelvű, lektorált, tudományos folyóirat.

Szerkeszti: Prof. Dr. Pusztai Gabriella.

Kiadja: Debrecen University Press (DUPress)

Indulás: 2019. október 1.

A Central European Journal of Educational Research (CEJER) folyóirat a Neveléstudományi Intézet saját folyóirata, mely 2019 októbere óta rendszeresen megjelenik a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár gondozásában. A folyóirat a neveléstudományok minden területéről közöl kutatási eredményeket bemutató angol nyelvű tanulmányokat három különböző rovatban, melyek a tematikus blokk, a kutatás közben rovat, valamint a könyvismertetés szekció. A folyóirat munkáját a főszerkesztő, Prof. Dr. Pusztai Gabriella és az ügyvezető szerkesztő, Demeter-Karászi Zsuzsanna irányítja, akik egy elkötelezett szerkesztőségi teamet fognak össze, melynek tagjai az intézet oktatói, Csók Cintia, Hrabéczy Anett, Kocsis Zsófia, valamint a legkiválóbb doktorandusz kollégák. A szerzők röbb mint felét külföldi kutatók teszik ki minden lapszám esetén, s arányuk hasonló a szerkesztőbizottságban, illetve a lektorok esetében is. A folyóirat tudományos szerkesztőbizottságának tagságának származási országa Amerikától, Svédországon és Finnországon át Törökországig terjed, melyet a Magyarországgal határos országok neves képviselői egészítenek ki. A folyóirat 2020-ban elnyerte a Debreceni Egyetem Scopus-ba kerülést támogató programjának pályázatát, mely azóta is támogatja a folyóiratot.a kiemelkedő eredményeknek köszönhetően. A folyóiratot 2021 óta a DOAJ adatbázis is jegyzi, s az MTMT repozitórium és folyóiratminősítő bizottsága is ekkor fogadta el a minősítési kérelmét.

 

Pallas Debrecina sorozat

 

Az a pedagógia, amelyet a Pallas Debrecina  megjelenít, a mához szól. Korszerű segítséget kíván nyújtani mindazoknak – tanárjelölteknek, pedagógusoknak, doktori hallgatóknak és a többi érdeklődőnek -, akik a neveléstudományt magyar nyelven tanulmányozzák.

Az utolsó 5 kötet:

 • SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (szerk.): Bevezetés a tanári mesterségbe. Debrecen, 2010, Debreceni Egyetemi Kiadó /Pallas Debrecina, 19./
 • VERESSNÉ GÖNCZI IBOLYA (szerk.): Drogmegelőzés. Debrecen, 2006, Egyetemi Kiadó, /Pallas Debrecina, 18./
 • PAPP JÁNOS (szerk.): Devianciák és ifjúság. Debrecen, 2005, Egyetemi Kiadó, /Pallas Debrecina, 17./
 • OROSZ GÁBOR (szerk.): Az európai középkor, reneszánsz és a 16. századi neveléstörténete. Debrecen, 2004, Egyetemi Kiadó, /Pallas Debrecina, 16./
 • KOZMA TAMÁS - SIKE EMESE (szerk.): Pedagógiai informatika. Debrecen, 2004, 2006, Egyetemi Kiadó, /Pallas Debrecina, 15./

A teljes sorozat kötetei


Acta Paedagogica Debrecina sorozat

A sorozat elődje az 1954-ben indult Acta Universitátis Debreceniensisde Ludoviko Kossuth Nominatae Tonus, mely a Kossuth Lajos Tudományegyetem Pedagógiai Intézetének Közleményeit gyűjtötte össze. 1996-ban tartalmilag és formailag megújult.

Az utolsó 5 kötet:

 1. BREZSNYÁNSZKY L. - FENYŐ I  (szerk.): Gyakorlógimnázium a Simonyi úton. Debrecen, 2009, KLTE Neveléstudományi Tanszék /Acta Paedagogica Debrecina, 104./
 2. BREZSNYÁNSZKY L. - FENYŐ I  (szek.): A debreceni iskola. Debrecen, 2004, KLTE Neveléstudományi Tanszék /Acta Paedagogica Debrecina, 10.3/
 3. KOZMA T. - PUSZTAI G.(szerk.): Roma / Cigány értelmiségiek iskolai karrierje. Debrecen, 2002, KLTE Neveléstudományi Tanszék /Acta Paedagogica Debrecina, 102./
 4. BOJDA B. (szerk.): Intézményi kutatások a felsőoktatásban. Debrecen, 2002, KLTE Neveléstudományi Tanszék /Acta Paedagogica Debrecina, 101./
 5. LÉNÁRD G. (szerk.): Gyökerek és gyümölcsök. Debrecen, 2002, KLTE Neveléstudományi Tanszék /Acta Paedagogica Debrecina, 100./

Acta Andragogiae et Culturae sorozat

 

 

Az immár sokéves múltra visszatekintő sorozat kötetei elsősorban a neveléstudomány területén dolgozók és a felnőttképzést folytató intézményekben (egyetemek, főiskolák) tanulók számára készülnek, de a felnőttképzés praxisában is hasznos segítséget jelenthetnek.

Az elmúlt évek kötetei:

A teljes sorozat kötetei


Kiss Árpád Archívum könyvsorozat

 

A Kiss Árpád Emlékkonferenciák sora és a hozzájuk kapcsolódó könysorozat 1999-ben indult azzal a céllal, hogy Kiss Árpád szellemi hagyatékát ápolja. A két évente megrendezésre kerülő konferenciák mindig egy központi problémakört járnak körül.

Az elmúlt évek kötetei:

 • BUDA ANDRÁS-KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a taneszközök változó regiszterei. X. Kiss Árpád emlékkonferencia - tartalmi összefoglalók.Debrecen, 2017. DE Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet.
 • BUDA ANDRÁS-KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és az oktatási rendszer újraformálása. A IX. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2016, DE Neveléstudományok Intézete.
 • BUDA ANDRÁS-KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a fenntartható fejlődés. A VIII. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2014, DE Neveléstudományok Intézete.
 • BUDA ANDRÁS-KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai. A VII. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2012, DE Neveléstudományok Intézete.
 • BUDA ANDRÁS-KISS ENDRE (szerk.): Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek. A VI. Kiss Árpád emlékkonferencia előadásai. Debrecen, 2010, DE Neveléstudományok Intézete.

A teljes sorozat kötetei


Tisztelgések

 

 

Ezeket a köteteket a tiszteletadás szándéka hívta életre. A Tanítványok köszöntik így a Mestereket. A kötetek tanulmányait egy-egy tudós Mesternek dedikáljuk, de a neveléstudományok iránt érdeklődök figyelmébe is ajánljuk.

 • PUSZTAI GABRIELLA – FENYŐ IMRE – ENGLER ÁGNES (szerk.): A tanárok tanárának lenni. Tanulmányok Szabó László Tamás 70. születésnapjára. Debrecen, 2012. CHERD
 • FENYŐ IMRE - RÉBAY MAGDOLNA (szerk.): Felszántatlan területeken. Debrecen, 2010, Csokonai Könyvkiadó.
 • BREZSNYÁNSZKY LÁSZLÓ - FENYŐ IMRE (szerk.): Kutatás és képzés. In honorem Orosz Gábor. Debrecen-Nyíregyháza, 2010, NYFPK.
 • BAJUSZ BERNADETT et al. (szerk.): Professori salutem. Tanulmányok a 70 éves Kozma Tamás tiszteletére. Debrecen, 2009, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete.
 • PUSZTAI GABRIELLA – RÉBAY MAGDOLNA: Kié az oktatáskutatás? Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára. Db, 2009, Csokonai Kvk.
 • Ceglédi Tímea – Gál Attila – Nagy Zoltán (szerk.) :Határtalan oktatáskutatás. Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére. Debrecen, 2014, CHERD

Intézetünkhöz kötődő további kiadványok

CHERD kiadványok

 

 

A Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD) alap- és alkalmazott kutatásokat folytat a felsőfokú képzés körében Magyarország, Románia és Ukrajna határmenti régióiban.

Régió és Oktatás sorozat

 • Gabriella Pusztai, Adrian Hatos (szerk.): Higher Education for Regional Social Cohesion. HERJ (Hungarian Educational Research Journal) Special Issue, Hungarian Educational Research Association, 2012, Budapest.
 • Gabriella Pusztai, Adrian Hatos, Tímea Ceglédi (szerk.) : Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region. Educational Research in Central and Eastern Europe I. Center for Higher Education Research and Development, 2012, Debrecen.
 • Tamás Kozma, Krisztina Bernáth (szerk.): Higher Education in the Romania-Hungary Cross-border Cooperation Area. Partium University Press, Center for Higher Education Research and Development, 2012, Nagyvárad- Debrecen.
 • Zoltán Györgyi, Zoltán Nagy (szerk.): Students in a Cross-Border Region. Higher Education for Regional Social Cohesion, University of Oradea Press, 2013, Nagyvárad.
 • Gabriella Pusztai , Ágnes Engler (szerk.): Comparative Research on Teacher Education. Center for Higher Education Research and Development, 2014, Debrecen.
 • Gabriella Pusztai , Ágnes Engler (szerk.): Teacher Education Case Studies in Comparative Perspective. Center for Higher Education Research and Development, 2014, Debrecen.
 • Kozma Tamás, Ceglédi Tímea (szerk.) (2010): Régió és oktatás. A Partium esete. 2010. Debrecen, CHERD.

CHERD Műhelytanulmányok

 


Oktatáskutatás a 21. században sorozat

 

 • Kovács Klára (szerk): Értékteremtő testnevelés. Tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Oktatáskutatás a 21. században 1. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016, Debrecen.
 • Pusztai Gabriella, Márkus Zsuzsanna (szerk): Szülőföldön magyarul. Iskolák és diákok a határon túl. Oktatáskutatás a 21. században 2. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, Debrecen.
 • Bacskai Katinka (szerk): A felekezeti oktatás új negyedszázada. Tanulmányok Pusztai Gabriella tiszteletére. Oktatáskutatás a 21. században 3. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, Debrecen.
 • Váradi Judit - Szűcs Tímea (szerk.): Sokszínű zenepedagógia. Oktatáskutatás a 21. században 4. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, Debrecen.
 • Vincze Tamás:  Alkotás és iskolateremtés. Pedagógia tanszék a Tiszántúl egyetemén. Oktatáskutatás a 21. században 5. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017, Debrecen.
 • Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina (szerk.) : Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Oktatáskutatás a 21. században 6. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018, Debrecen.
 • Váradi Judit - Szűcs Tímea (szerk.): A zenepedagógia múltja, jelen és jövője. Oktatáskutatás a 21. században 7. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2018, Debrecen.
 • Vincze Tamás: Örök magyar professzor üzenete. Oktatáskutatás a 21. században 8. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2019., Debrecen.
 • Szűcs Tímea: Az alapfokú művészeti iskola, egy esélynövelő iskolatípus. Oktatáskutatás a 21. században 9. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2019, Debrecen.

 


 

Oktatáskutatók könyvtára


Felsőoktatás & Társadalom sorozat


Ajánljuk

 • PUSZTAI GABRIELLA - BOCSI VERONIKA - CEGLÉDI TÍMEA (szerk.): A felsőoktatás (hozzáadott) értéke: Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához.Nagyvárad-Budapest, Partium -PPS - Új Mandátum, 2016. 371 p. (Felsőoktatás−Társadalom; 6..) (ISBN:9789631254471)

A kiadvány online elérhetősége ITT!

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 12. 12:01