Pedagógiatanár MA

Pedagógiatanár záróvizsga tételek (2018/2019/2)

Információ a mesterszakos felvételiről

A Nevelés- és Művelődéstudományok Intézete négy mesterszak gondozója: andragógia MA, kulturális mediáció MA, neveléstudományi MA és pedagógiatanár MA. 

A felvételi vizsgát a Tanári mesterszak felvételi eljárásának keretein belül a DE Tanárképzési Központja szervezi. Részletes információk a Tanárképzési központ honlapján érhetők el.

A Pedagógiatanár MA felvételije: 2021. június 21. 14 óra
Elnök: Dr. Chrappán Magdolna (DS778L)-docens
Tagok: Dr. Kovács Karolina Eszter (DYTI2I)-tanársegéd, Hrabéczy Anett (host is) (GUZSR6)-tanársegéd
Felület: Cisco Webex Meetings 

A felvételi tételsorok (pedagógia-pszichológia közös kérdéssor, valamint diszciplináris kérdéssor) itt érhetők el:


Kedves Mesterképzésre Jelentkezők!
 

A végzett Neveléstudományi MA szakos hallgatók egy új tanári mesterképzés keretében 1 év alatt tanári diplomát tudnak szerezni!

A Pedagógiatanár MA szakra levelező munkarendben tudnak jelentkezni. Mindössze 2 féléves a képzés, ezalatt 60 kreditet kell szerezniük. Emellett vannak állami ösztöndíjas helyeink is!

További fontos információ, hogy akinek fennmaradt 2 államilag támogatott féléve, mindenképpen érdemes jelentkeznie: 1 év alatt egy újabb, tanárképes egyetemi diplomát szerezhetnek.

További információkat találnak az alábbi honlapokon:

A felvi.hu oldalon 2019. február 15-ig tudnak jelentkezni a Neveléstudományi MA diplomájuk feltöltésével! 

Várjuk Önöket szeretettel!

Üdvözlettel,

Prof. Dr. Pusztai Gabriella

intézetigazgató, egyetemi tanár


Pedagógiatanár MA képzés képzési hálója 2018 szeptemberétől

  • Nem tanári mesterképzést követően ugyanazon szakmából a középiskolai tanári szakképzettség megszerzése
  • 2 félév, 60 kredit
Modul
Tantárgykód
Tantárgynév
Óra-szám
Számon-
kérés
K, Gy
Kredit
Modul
kredit-
száma
1. félév
2. félév
Tanári felkészítés
 
 
A pedagógia oktatásának elméleti és gyakorlati kérdései
10
Gy
2
 
1
 
 
A pedagógia oktatásának módszertani alapjai 1.
10
Gy
2
 
1
 
 
A pedagógia oktatásának módszertani alapjai 2.
10
Gy
2
6
 
2
BTTK125OMAL
A nevelés pszichológiai alapjai
10
K
2
 
 
 
 
10
1
 
BTTK400OMAL
A nevelés szociálpszichológiája
10
Gy
2
1
 
BTTK200OMAL
A tanárjelölt személyiségfejlesztése
10
Gy
2
 
2
BTTK430OMAL
A tanulói személyiség megismerése
10
Gy
2
1
 
BTTK420OMAL
Iskolai tehetséggondozás
10
Gy
2
1
 
BTTK500OMAL
Társadalompedagógia
10
K
2
 
 
 
 
 
 
 
16
1
 
BTTK1000OMAL
Didaktika
10
K
2
1
 
BTTK800OMAL
Pedagógiai folyamat 1.
15
Gy
2
1
 
BTTK900OMAL
Pedagógiai folyamat 2.
15
Gy
2
 
2
BTTK350OMAL
IKT az oktatásban
10
Gy
2
1
 
BTTK360OMAL
A különleges bánásmód pedagógiája
15
Gy
2
1
 
BTTK2100OMAL
 
Tanulási nehézségek
10
Gy
2
1
 
BTTK550OMAL
A tanári pálya komplex kérdései
10
K
2
1
 
Gyakorlat
BTTK4000OMAL
Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat
50
Gy
18
 
 
2
BTTK5500OMAL
Portfólió
 
Gy
2
20
 
2
 
Kísérő szeminárium pedagógia-pszichológia
10
Gy
2
 
4
 
2
 
Kísérő szeminárium szakmódszertan
10
Gy
2
 
2
 
 
Szabadon választható*
10
K/Gy
2
 
4
1
 
 
Szabadon választható*
10
K/Gy
2
1
 
Összesen
 
 
 
 
 
60
 
 
*A szabadon választható tantárgyak a Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet és a Pszichológiai Intézet kínálatából választhatóak.
Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 12. 12:52