Egyéb tanárszakok

Közösségi művelődés tanára

Osztatlan rendszerben induló 4 éves képzés. Azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az iskolai közösségi művelődés, a program- és a szabadidő szervezés iránt. A hallgatók megismerhetik a kultúraelmélet, a közösségi művelődés tanítása és a szakszerű kultúraközvetítés alapjait. A végzettek közoktatási intézményeknél művelődéssel, kommunikációval, rendezvényekkel, szakkörökkel, iskolai szabadidős programokkal, a közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos, valamint pályázatírói feladatokat láthatnak el, de lehetőségük nyílik a közművelődés területén történő elhelyezkedésre is.

A tanárképzésben hallgatók az első tanév sikeres befejezése után is felvehetik második szakként, így az ötéves szakukkal egyidőben szerezhetik meg a Közösségi művelődés tanára végzettséget.

A végzettek továbbléphetnek a Nevelés- és művelődéstudományi doktori programba.

Pedagógiatanár

  • Mesterszintű képzés

A végzettek továbbléphetnek a Nevelés- és művelődéstudományi doktori programba.

Osztatlan rendszerű képzésben résztvevők pedagógiai tanulmányai

A tanárképzés 2013-tól bevezetett rendszerében tanulók stúdiumai.

Osztott rendszerű képzésben résztvevők pedagógiai tanulmányai

A tanárképzés korábbi rendszere szerint tanulók stúdiumai

Zenetanár, zeneművészeti tanár

Osztott és osztatlan rendszerben is induló képzésben résztvevők pedagógiai tanulmányai

10 kredites tanári kiegészítő modul

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 12. 13:25